19/5: Bác Hồ có tâm Chúa Phật, trí tuệ Các Mác Lê Nin; gái gú gạt gẫm đủ thứ, theo GS Hoàng Chí Bảo

19 Tháng Năm, 2024 |

Để 5 triệu đảng viên CSVN chớ theo gương Bác Hồ, video này đã được đưa lên mạng ngày 6.12.2018 nhưng ngày 19/5/2024 hôm nay được phát hình lại để “mừng” sinh nhật thứ 134 của một con người không có gì là thật, kể cả ngày sinh của ông ta!!!