THỜI SỰ TRONG TUẦN – TVTS 26.6.2024: Việt Nam, từ ngoại giao cây tre đến thế chân kiềng. Tư tưởng Nguyễn Phú Trọng? Tàu+ thử Mỹ-Phi

26 Tháng Sáu, 2024 |

Tổng thống Marcos của Philippines nói tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore: “Nếu một công dân Phi chết vì một hành động cố ý, thì đó là rất, rất gần với hành động chiến tranh và chúng tôi sẽ đáp trả thích đáng”. Trung Cộng hiếu chiến đang thử Phi Luật Tân và Mỹ xem đâu là “lằn ranh đỏ”!