28/1. Tết Kỷ Hợi ở Úc: từ Footscray đến Richmond với đầy đủ hình ảnh truyền thống của ngày hội

28 Tháng Một, 2019 |

Lễ hội tết ở Melbourne mỗi năm kéo dài đến 5 tuần lễ. Năm nay bắt đầu tại St Albans vào ngày 6.1.2019, tại Noble Park vào hai ngày 26 & 27 vừa qua  và sẽ chấm dứt tại Springvale vào ngày 3.2.2019. Mời quý khán thính giả xem hai lễ hội tết truyền thống với đầy đủ hình ảnh sinh hoạt ăn uống, trình diễn và phát biểu của quan khách tại Footscray và Richmond. Hai ca khúc trong video – Melbourne thành phố của tôi” và “Xuân ly” là của tác giả Nguyễn Hồng-Anh, chủ bút TVTS.