30/11: GS luật Đại học Havard nói Trump có thể thắng kiện! Đài CNN và việc Hạ viện có thể bầu Tổng Thống? Bà Kim Ngân trả lời cử tri Ngon

30 Tháng Mười Một, 2020 |

Sau 120 video clips được thực hiện trong hơn 2 năm qua, Vũ Hà xin tạm ngưng chương trình Điểm Báo hàng tuần một thời gian. Cám ơn quý khán thính giả khắp nơi đã theo dõi. Hẹn gặp trong chương trình TSTT với Chủ bút Nguyễn Hồng Anh mỗi hai tuần.