Giáo Sư Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh gặp thân hữu TVTS

02 Tháng Mười Hai, 2016 |

Nghe Giáo Sư Vinh và Luật Sư Hải nói chuyện và Chủ bút TVTS Nguyễn Hồng Anh trình diễn một số ca khúc của ông.