Bác sĩ Nguyễn Đan Quế nhận định về chuyến Việt du của TT Mỹ Obama

 

 Bác sĩ Quế và Đại sứ Mỹ Ted Osius (16.10.2015). Photo courtesy: RFA

Ngày 22 tháng 5, Tổng thống Barack Obama sẽ công du Việt Nam trong 3 ngày. Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, huy chương nhân quyền Gwangjiu 2016, trả lời đài Á Châu Tự Do.