Bỏ Chương 6 Nội quy Cộng đồng NVTD-Vic. Và có nên bỏ luôn cả Hội đồng Cố vấn và Giám sát?

29 Tháng Mười Một, 2023 | Cộng đồng Việt Nam
Ông Nguyễn Việt Long, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn và Giám sát đang ký vào giấy bàn giao từ thành viên Ban Chấp hành mãn nhiệm (áo sơ mi trắng) trong khi ông tân Chủ tịch BCH Cộng đồng NVTD-Vic Nguyễn Quang Duy đứng nhìn. Hình chụp Chủ Nhật 30/10/2022 tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng, North Sunshine

Xã luận: Tuần qua, trong cuộc phỏng vấn của TVTS Online, Chủ tịch Ban Chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự do Tiểu bang Victoria Nguyễn Quang Duy mời các thành viên Cộng đồng đến dự Đại hội Bất thường ngày 17/12/2023 tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng để biểu quyết việc giữ hay bỏ Chương 6 trong Nội quy Cộng đồng năm 2019…

…Độc giả đã thấy rằng Nội quy hiện nay có những điều mâu thuẫn nhau và vì vậy khi có tranh chấp thì “sư nói sư phải, vãi nói vãi hay”. Bằng chứng là những gì đã xảy ra ở tiểu bang New South Wales trong mấy năm qua, và nhất là ở Victoria hiện nay giữa Hội đồng Cố vấn và Giám sát và Ban Chấp hành.

Nên chăng, nếu không tu chỉnh lại vai trò Hội đồng Cố vấn và Giám sát thì bỏ luôn cái Hội đồng này ra khỏi Nội quy vì thật ra, nó chẳng làm được gì ngoài việc tạo thêm nhiều chức tước và gây khó khăn cho một ban chấp hành khi có xung đột, rồi giải thích Nội quy theo ý riêng của họ. Lắm thầy thối ma!

Trên đây là trích đoạn bài Xã luận (tr.6) của báo điện tử www.etvts.com.au phát hành ngày Thứ Tư 29/11/2023. Cũng trong số báo điện tử này, Chủ tịch Cộng đồng NVTD-Victoria Nguyễn Quang Duy trình bày vấn đề tài chánh, việc Ban Chấp hành chi tiêu và trả tiền mặt cho một số người với biên lai và chữ ký đã nhận tiền mặt qua hình chụp được chiếu trên màn ảnh (tr.16).