Họp Khoáng đại Cộng đồng NVTD Tiểu bang Victoria, Úc Châu 11/11/2023:  Nói gì? Bàn gì? (kỳ 1 của 3 kỳ)

29 Tháng Mười Một, 2023 | Cộng đồng Việt Nam
Phiên họp Khoáng đại của Cộng đồng NVTD- VIC diễn ra vào Thứ Bảy 11/11/2023 tại Trung tân SHCĐ vùng North Sunshine. Hình: TVTS

Ngày 1/11/2023 ông Nguyễn Quang Duy, Chủ tịch Ban Chấp hành CĐNVTD Tiểu bang Victoria, Úc châu đã đăng thông báo trên truyền thông Việt ngữ “thông báo thay thư mời” gởi đến các lãnh đạo tôn giáo, đoàn thể và các đồng hương v.v… mời tham dự cuộc họp khoáng đại với Ban Chấp Hành và Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát để trình bày những sinh hoạt Cộng Đồng và báo cáo tài chánh. Thời gian tổ chức vào Thứ bảy 11/11/2023 từ 2 đến 5 giờ chiều tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng số 90 Knight Ave North Sunshine.

Trước thông báo này, Ban Chấp hành (BCH) đã một vài lần trả lời ông Nguyễn Việt Long, Chủ tịch Hội đồng CV&GS cũng như nhóm Xã hội Dân sự (được một số người gọi là nhóm Xã hội Dân sợ hay Xã hội Sinh sự) rằng BCH sẽ tổ chức báo cáo tài chánh vào một ngày thích hợp hay vào cuối năm trong một phiên họp khoáng đại.

Tuy nhiên trong phiên họp khoáng đại cuối tuần qua, TVTS không thấy sự hiện  diện của ông Nguyễn Việt Long hay những khuôn mặt đình đám của nhóm Xã hội Dân sự mà chỉ thấy có một hai người có liên hệ với Công ty Viện Bảo tàng VN tại Úc đến dự, ngồi thầm lặng ở những hàng ghế sau.

Buổi họp bắt đầu từ 2 giờ chiều và người điều khiển chương trình là ông Bùi Hữu Thọ, hiện đang giữ chức vụ Phó ban Quản trị Trung tâm SHCĐ.  Theo chương trình nghị sự, thành viên Hội đồng CV&GS trình bày một số việc xảy ra trong thời gian qua.

Ông Dư: Nguyễn Việt Long “nói xạo”!

Ông Trần Khánh Dư, Phó Chủ tịch Hội đồng CV&GS do bận công việc không thể tới dự, đã gởi bài nói chuyện qua màn ảnh đã thu trước. Ông Dư nói giữa ông và ông Chủ tịch Hội đồng có sự bất đồng ý kiến liên quan đến việc họp đại hội bất thường để bãi nhiệm ông Nguyễn Quang Duy. Ông Dư khuyên ông Long chớ vội tổ chức bãi nhiệm ông Duy, để cho ông Duy làm việc, hơn nữa ông Dư không thấy ông Duy làm điều gì sai trái hay trầm trọng xảy ra cho Cộng đồng, không làm mất uy tín Cộng đồng. Ông Dư thấy ông có hai vấn đề muốn trình bày là chuyện tài chánh và viện bảo tàng.

Ông Trần Khánh Dư, Phó Chủ tịch Hội đồng CV&GS nói chuyện qua màn hình

Theo ông Dư, việc bàn giao giữa ông cựu Chủ tịch Nguyễn Văn Bon với ông Duy chỉ mới diễn ra vài tháng, tài chánh chẳng có bao nhiêu mà trong khi đó ông Duy phải tổ chức hội chợ tết, rồi bao nhiêu lễ lạc khác mà ông Long cứ ngồi đó đòi kiểm soát chi li, đòi coi sổ sách này nọ một cách gấp gáp là một việc quá đáng. Ngoài ra, việc ông Long ghi tên ông Dư với tư cách đại diện Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo vào trong Thỉnh Nguyện Thư gởi ông Bộ trưởng yêu cầu cách chức cô Nguyễn Phượng Vỹ là một việc làm đã gây khó khăn cho cá nhân ông Dư, nhất là trong Giáo hội vì một số người hỏi tại sao ông Dư lại đại diện cho Giáo hội để làm việc này. Ông Dư nói rằng qua thỉnh nguyện thư đó, ghi tên người ta vào mà không hỏi ý kiến, là một việc làm sai trái mà nếu ông Dư ở trong trường hợp như vậy, vì danh dự và sĩ diện thì ông đã từ chức.

Về vụ họp online để Hội đồng CV&GS biểu quyết với số phiếu tối đa 3/3  tổ chức đại hội bất thường để bãi nhiệm ông Nguyễn Quang Duy, ông Dư nói theo cách nói người miền Tây của ông là “ông Long nói xạo”. Lý do: ông Nguyễn Xuân Nghĩa là một người không biết dùng máy vi tính và không có khả năng về IT thì làm sao có thể sử dụng máy móc để họp online, bởi cá nhân ông Dư cũng là người làm trong ngành IT mấy chục năm nhưng cũng chưa biết cách họp online, thì làm sao một người như ông Nguyễn Xuân Nghĩa lại họp online với ông Long và ông Lý Công Thạch để rồi ông Long tuyên bố 3 trong số 5 thành viên Hội đồng có mặt và biểu quyết 3/3 nên đủ túc số để  tổ chức đại hội bất thường. Ông Dư khẳng định ông Long nói xạo về chuyện này.

Hội Cựu Quân Nhân hoàn toàn ủng hộ BCH Cộng đồng

Ông Đặng Văn Đạt, Chủ tịch Hội Cựu Quân nhân QLVNCH Tiểu bang Victoria là người phát biểu thứ hai. Ông Đạt cho biết Hội Cựu Quân nhân được thành lập từ năm 1980 và luôn luôn yểm trợ Cộng đồng NVTD-Vic qua Ban Chấp hành.  Vì trong thời gian gần đây có những chuyện không hay xảy ra giữa BCH Cộng đồng và Hội đồng CV&GS nên trong dịp họp khoáng đại này, đại diện cho Hội Cựu Quân nhân, ông Đạt muốn bày tỏ lập trường đối với Cộng đồng. Ông Đạt nói: “BCH đã được bầu ra qua một cuộc bầu cử công khai và tự do dân chủ  mà BCH  luôn luôn tôn trọng chính nghĩa quốc gia, giữ vững lập trường chống cộng, xây dựng và phát triển Cộng đồng tị nạn CS ngày thêm vững mạnh. Vì thế không có lý do gì mà Hội CQN chúng tôi không ủng hộ cho BCH để điều hành công việc xây dựng Cộng đồng”.

Về vấn đề bãi nhiệm BCH, ông Đạt nói: “Chúng tôi thấy rằng BCH Cộng đồng hiện tại không có vi phạm nội quy gọi là trầm trọng,  mặc dầu có vài thiếu sót nhỏ trong việc điều hành. Nhưng mọi công việc hết sức tốt đẹp như đã từng tổ chức những buổi thượng kỳ vô cùng long trọng ở Brimbank Council, Maribyrnong, Dandenong và gần đây nhứt  là buổi thượng kỳ ở Collingwood Town Hall vô cùng long trọng. Và vừa rồi đã tổ chức được ngày lễ Tết Trung Thu cho thiếu nhi, thật là thành công tốt đẹp”.

Ông Đặng Văn Đạt, Chủ tịch Hội Cựu Quân nhân QLVNCH-Vic. Hình: TVTS

Ông Đạt còn kể thành tích của BCH chỉ trong vòng chưa đầy một năm nhậm chức đã “tổ chức những cuộc lễ giỗ Hai Bà Trưng, giỗ Tổ Hùng Vương, giỗ Đức Thánh Trần và trong tương lai,, BCH đã đem cuộc tổ chức Hội Chợ Tết năm 2024 về lại Footscray Park, thật là một công trình vận động vô cùng tốt đẹp. Vì thế không có lý do gì Hội CQN không ủng hộ cho BCD đương nhiệm”.

Về chuyện xảy ra giữa Hội đồng CV&GS và BCH, ông Đặng Văn Đạt muốn nói riêng với ông Nguyễn Việt Long trong buổi họp này: “Nếu anh chờ đến nhiệm kỳ kế tiếp năm 2025-2028, anh thành lập liên danh ứng cử BCH Cộng đồng, nếu anh được đồng hương tín nhiệm và nếu tiếp tục giữ vững tinh thần quốc gia, xây dựng Cộng đồng, chống cộng sản, thì không lý do gì anh em chúng tôi không ủng hộ ông, nếu ông đắc cử”.

Và cuối cùng, ông Đạt xin trình bày về cuộc họp hòa giải giữa BCH và Hội đồng do Hội CQN và các gia đình quân binh chủng tổ chức: “Ông Long một mực bảo ông Duy là vi phạm nội quy trầm trọng trong khi ông Duy đọc lại bức tâm thư mà ông đã phổ biến rất có tình có lý. Trong khi đó các hội trưởng gia đình các binh chủng đưa ra hết tâm huyết của mình để xây dựng cộng đồng nhưng vẫn không làm gì cho ông Long thay đổi. Cuối cùng, trước khi chấm dứt, ông Long nói ‘chuyện nhỏ nhưng cứ đẩy cho tôi làm, thì tôi phải làm’, thì tôi xin hỏi cái chuyện ông cho ông Duy vi pham nội quy là chuyện nhỏ, nhưng tại sao, hay ai đã đẩy ông để cho ông bắt buộc phải làm? Và cuối cùng ông đã tổ chức đại hội bất thường để bãi nhiệm ông Duy và toàn BCH Cộng đồng NVTD nhiệm kỳ 2022 -2025?  Câu hỏi chúng tôi đặt ra là, ai đã đẩy ông đi tới việc tổ chức giải nhiệm BCH Cộng đồng, thì kính thưa quý vị, hỏi tức là đã trả lời!”.

Câu hỏi “ai đã đẩy ông Nguyễn Việt Long” như ông Đặng Văn Đạt nói trong phiên họp khoáng đại đã có câu trả lời từ lâu, đó là nhóm Xã hội Dân sự, một nhóm không có tên hội viên nhưng có những khuôn mặt được giấu hay đã lộ ra một cách công khai qua những bài viết, lời kêu gọi và qua hai buổi họp ngày 2/7 và 21/10/2023 tại Trung tâm SHCĐ  ở North Sunshine và Hội trường Nhà thờ Saint Martin de Porres ở Avondale Heights.

Chuyện xào xáo CĐ và Viện Bảo tàng

Người thuyết trình thứ ba là Luật sư Nguyễn Tân Hải, Trưởng ban Pháp lý Cộng đồng, là diễn giả được cử tọa  mong đợi để biết tình hình sinh hoạt cộng đồng đã đi tới đâu và vụ Công ty Viện Bảo tàng VN tại Úc hiện nay như thế nào.

Luật sư Hải cho rằng trong nhiều năm qua ông đã chứng kiến sự xáo trộn trong Cộng đồng và hôm nay ông muốn đưa ra vài ý kiến, suy nghĩ của ông về phương diện pháp lý.

Điều thứ nhất, theo ông, Cộng đồng NVTD Victoria cũng như ở NSW đều đã được xây dựng và sinh hoạt trong khuôn khổ của một nội quy không hoàn chỉnh cho nên tất cả những sự tranh cãi, mâu thuẫn không được giải quyết theo nội quy. Một nội quy được thành lập mà đầy rẫy các mâu thuẫn lẫn nhau và trong trường hợp có mâu thuẫn thì không có điều khoản để giải quyết các mâu thuẫn đó.

Điều thứ hai, LS Hải nhận thấy ông cũng như mọi người hiện diện hôm nay ở nơi đây đều thấy cái mà chúng ta gọi là Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng được xây dựng trên một mảnh đất không thuận tiện, ở một khu không phải là dân cư hay thương mại, mà là ở khu đất kỹ nghệ, công nghiệp, không thuận tiện cho việc đi lại. Một cơ sở vật chất không thuận tiện, một nội quy không hoàn chỉnh, tất nhiên hậu quả sẽ dẫn đến những sự lộn xộn, những sự tranh chấp nếu có những sự kiện bất ngờ xảy ra.

Sự bất ngờ đó là việc mà mọi người đều biết, là Cộng đồng NVTD được  Chính phủ Tiểu bang và Liên bang đã cấp cho ngân khoản để xây dựng một viện bảo tàng mà ông sẽ nói sau.

LS Nguyễn Tân Hải, Trưởng ban Pháp lý Cộng Đồng NVTD-Vic. Hình: TVTS

LS Hải nói rằng trong thời gian qua, nhiều người đã chứng kiến trên cộng đồng mạng từ email, facebook những sự chỉ trích,  “một trận mưa thông báo”  từ Hội đồng CV&GS và từ Ban chấp hành CĐ cho các đồng hương, với  những lời thóa mạ nhau. Một số người đã bỏ qua tinh thần đạo đức, tinh thần tương thân tương ái giữa người Việt với nhau, là một điều rất đáng buồn.

LS Hải nhắc lại việc gây xáo trộn phát xuất từ ông Nguyễn Việt Long và nhóm Dân sự Xã hội cáo buộc Ban Chấp hành vi phạm nội quy và tổ chức bãi nhiệm, điều mà ông Chủ tịch Hội CQN Đặng Văn Đạt vừa nói,  và LS Hải đặt câu hỏi về tư cách pháp lý của nhóm Xã hội Dân sự.

LS Hải nói: “Nếu các anh muốn sinh hoạt với CĐ thì phải đăng bộ với Cộng đồng,  đăng ký với Consumer Affairs Office, phải có văn phòng, địa chỉ, số điện thoại, có người đại diện để khi các anh gây trở ngại, thiệt hại đến kẻ khác, người ta còn biết tìm để người ta dùng pháp lý đối phó với các anh. Các anh ra tuyên bố, thông cáo không ký tên, nhiều khi ký tên giả nữa. Chúng tôi, là luật sư, nhận thấy rằng nhóm Xã hội Dân sự không có tư cách pháp nhân, không có tư cách pháp lý. Vì họ (XHDS) không hoạt động trong Cộng đồng từ xưa đến nay cho nên tất cả các yêu cầu của họ coi như là không hợp lệ, họ không có cái quyền đó. Có người trên facebook nói rằng vì nhóm Xã hội Dân sự là những cá nhân, cho nên họ có quyền phát biểu ý kiến. Đúng, nếu họ phát biểu dưới tính cách cá nhân, những thành viên trong Cộng đồng, cá nhân ông Nguyễn Văn A, ông Ngyễn Văn B, chứ không thể lấy tên một tổ chức”.

Về vai trò của ông Nguyễn Việt Long, LS Hải nói ông Long đã làm một điều sai lầm, xét về mặt pháp lý: “Ông là Chủ tịch Hội đồng CV&GS, là một bộ phận của Cộng đồng NVTD. Hội đồng CV&GS không nằm trên BCH mà chỉ có nhiệm vụ cố vấn và giám sát nhưng ông Long đã đồng chủ tọa phiên họp ngày 2/7/2023 để gọi là “hài tội” BCH Cộng đồng. Điều này là sai trái, bởi ông không thể nào hợp tác với một cái nhóm chưa hề sinh hoạt với Cộng đồng, không có trong danh sách đoàn thể của Cộng đồng, mà ông ngồi chủ tọa để chống lại BCH của Cộng đồng mà ông là thành viên.

Tôi xin tóm lại, nhóm Xã hội Dân sự và ông Nguyễn Việt Long phê bình BCH và đặc biệt là ông Nguyễn Quang Duy chỉ có 4 điểm sau đây:

1.Tại sao bổ nhiệm tôi, LS Nguyễn Tân Hải vào Hội đồng Quản trị Công ty Viện Bảo tàng? Ngày 31/8/2023 BCH có thư thu hồi việc bổ nhiệm tôi rồi, sự việc này không cần bàn nữa.

2.Tại sao ông Chủ tịch CĐ Nguyễn Quang Duy lại trả tiền cho công ty luật sư tư vấn mà không xin phép Hội đồng CV&GS, không báo cáo? Khi ông Duy đã ký hợp đồng với tổ hợp luật rồi, thì BCH có nhiệm vụ là một khách hàng, thân chủ là phải trả lệ phí luật sư. Hết, chấm dứt!

3.Ông Duy không báo cáo tài chánh cho Hội đồng CS&GS đúng hạn kỳ? BCH đã báo cáo, thông báo một cách tổng quát và nếu có tổ chức các lễ lạc lớn thì phải cần thời gian, hơi lâu, thì mới có thể tóm gọn lại được, nhưng ông bảo tại sao sau 3 tháng mà không báo cáo, vì ông không  muốn Cộng đồng lâm vào tình trạng nợ nần như chuyện xảy ra thời ông Nguyễn Văn Bon mắc nợ $200,000.  Ngoài ra họ còn phê bình cá nhân ông Duy là người thế này thế kia, thuộc khối này khối nọ, không đối đãi tử tế với anh em, không biết điều. Xin lỗi, tất cả những lời đó là xuyên tạc.  Anh Duy tính tình nhu mì nhưng cương quyết, tôi có nhận xét riêng, ông nói chậm nhưng suy nghĩ nhiều. Nhưng mà khi chúng ta đã bầu ông rồi, như anh Đạt nói, những người muốn lật đổ ông Duy, không muộn, cứ chờ 2 năm nữa đi, ra một liên danh tranh cử đi. Tại sao ngựa đang chạy, công việc đang làm một cách trọn vẹn đẹp  đẽ, có một nhóm cứ ngáng chân vào, muốn chận lại, muốn cho cái Cộng đồng này chậm lại, muốn lật đổ BCH. Để làm gì? Quý vị biết rồi.

4.Chúng tôi muốn nói về buổi họp gần đây nhất của ông Nguyễn Việt Long tổ chức vào ngày 21/10/2023 đó là kết quả của phiên họp do nhóm Xã hội Dân sự tổ chức ngày 2/7/2023. Mục đích của phiên họp ngày 2/7 là yêu cầu BCH tổ chức phiên họp khoáng đại để trả lời những câu hỏi của họ. BCH có quyền của họ, khi nào có khoáng đại thì sẽ có họp khoáng đại. Và ngày hôm nay là phiên họp khoáng đại chứ không cần phải nghe theo sự yêu cầu của một nhóm chưa hề có trong danh sách sinh hoạt cộng đồng (có tiếng vỗ tay của cử tọa).

Ngày 11/11/2023 là phiên họp khoáng đại. Các ông muốn hỏi, có miếng giấy viết vào đấy, BCH và các ban sẽ trả lời…” (còn tiếp)

* * *

Phiên họp khoáng đại ngày 11/11/2023 kéo dài trong 3 tiếng đồng hồ, diễn ra và kết thúc đúng với thời gian ấn định. LS Nguyễn Tân Hải còn trình bày tại sao đại hội bất thường do ông Nguyễn Việt Long và nhóm Xã hội Dân Sự tổ chức, hoàn toàn bất hợp pháp, bất hợp lý cũng như chuyện Công ty Viện Bảo tàng.

Ông Nguyễn Quang Duy, Chủ tịch Ban Chấp hành Cộng Đồng NVTD-Vic. Hình: TVTS

Sau đó, Chủ tịch Nguyễn Quang Duy trình bày các sinh hoạt Cộng đồng và “Dự án 50 năm Người Việt định cư tại Úc”. Ông Phạm Hải, Giám đốc Điều hợp Hội Chợ Tết “Nhớ về Sài Gòn” trình bày việc tổ chức trong hai ngày 17 & 18/2/2024 tại công viên Footscray Park, nội dung, các ban ngành, việc gây quỹ tổ chức trong đó có việc bán vé dạ tiệc gây quỹ tại Happy Reception vào tối Thứ Bảy 16/12/2023 với giá vé $60/ người đã bắt đầu phát hành và kêu gọi đồng hương hỗ trợ vì dự chi tới khoảng $280,000 mà đến nay mới thu được $132,849 đô la.

Tiếp theo là phần báo cáo tài chánh của ông Nguyễn Quang Duy và Thủ quỹ Nguyễn Kim Hương, đặc biệt là chi thu Tết Trung Thu tại Springvale Town Hall vừa qua. Trả lời về những tin đồn thổi trên mạng ông ký check hay đưa tiền mặt một cách sai trái, ông Duy có cho phổ biến biên nhận của những người phê bình lại là người nhận tiền mặt hay chỉ muốn nhận tiền mặt trong việc đóng góp cho Hội Chợ Tết 2023 vừa qua, mà như ông Duy nói, đòi tiền mặt hay trả tiền mặt chẳng sao, miễn có giấy tờ, biên lai và chữ ký nhận tiền.

Cuối cùng là 11 câu hỏi cử tọa đặt ra cũng đã được trả lời thỏa đáng. Vì sự quan trọng của phiên họp khoáng đại và để độc giả, đồng hương nắm rõ vấn đề, TVTS cần ghi chi tiết như là một bằng chứng của phiên họp, nên bài tường thuật sẽ được đăng tiếp vào Thứ Tư tuần tới. Mời độc giả báo điện tử  eTVTS nhớ đón xem.

(Kỳ 1/3)

(Trích từ tuần báo điện tử etvts.com.au phát hành Thứ Tư 15.11.2023)