$440,000 đôla trợ cấp cho Kỷ Niệm 50 Năm Định Cư, 50 Năm Tự Do từ 2 HĐTP Yarra và Maribyrnong

20 Tháng Sáu, 2024 | Người Việt đó đây
Một số trong khoảng 30 người Việt tham dự phiên họp của Hội đồng Thành phố Yarra ngày 18/6/2024 trong đó cử tọa gốc Việt chiếm khoảng 1/3 số cư dân có mặt. Nghị viên Claudia Nguyễn đứng thứ 5 từ phải.  Hình: TVTS

THÔNG BÁO

Melbourne, ngày 19 tháng 6 năm 2024

Kính thưa:

– Quý vị lãnh đạo các tôn giáo,

– Quý vị lãnh đạo Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Victoria,

– Quý vị lãnh đạo các hội đoàn,

– Quý vị trong Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát,

– Giới truyền thông và báo chí, cùng toàn thể đồng hương.

Ban Chấp Hành vui mừng thông báo cùng quý vị vào tối ngày 18/6/2024, hai Hội Đồng Thành Phố Yarra và Maribyrnong đã biểu quyết ngân sách cấp cho Cộng Đồng Người Việt Tự Do tổng số tiền lên đến $440,000 đôla nhằm Kỷ Niệm 50 Năm Định Cư, 50 Năm Tự Do của Cộng Đồng chúng ta vào năm 2025.

Hội Đồng Thành Phố Yarra trợ cấp $400,000 để thực hiện một Tượng đài ghi dấu 50 năm người Việt đến định cư tại thành phố Yarra và một số dự án nhỏ.

Hội Đồng Thành Phố Maribyrnong trợ cấp $40,000 để thực hiện Hội Chợ Tết với chủ đề “50 Năm Định Cư, 50 Năm Tự Do” sẽ được tổ chức vào 2 ngày 15 và 16 tháng 2 năm 2025 tại Công Viên Footscray.

Để có được hai khoản trợ cấp nói trên Ban Chấp Hành ghi nhận nỗ lực vận động của rất nhiều người và rất nhiều đoàn thể đã âm thầm đóng góp trong hơn một năm qua.

Chúng tôi đặc biệt ghi nhận sự đóng góp của Chùa Quang Minh, Hội Thương Gia Vùng Footscray (Footscray Asian Business Association), Hội Thương Gia Đường Victoria, Richmond (Victoria street Business Association), Hội Phụ Nữ Việt Úc (Australian Vietnamese Women’s Association), Hội Culture Vietnamese Women và Hội AVA Boroondara Senior Citizens.

Chúng tôi đặc biệt ghi nhận sự đóng góp của quý vị nghị viên gốc Việt bao gồm Nghị Viên Cúc Lâm, thị trưởng thành phố Maribyrnong, Nghị Viên Claudia Nguyễn, cựu thị trưởng thành phố Yarra, Nghị Viên Anthony Trần, cựu thị trưởng thành phố Maribyrnong. Thiếu sự hỗ trợ tích cực của quý vị Nghị Viên hai Hội Đồng Thành Phố Maribyrnong và Yarra, những dự án của Cộng Đồng Người Việt Tự Do rất khó được thực hiện.

Ban Chấp Hành sẽ tiếp tục vận động Chính phủ Liên Bang, Chính phủ Tiểu Bang và các hội đồng thành phố khác để có được tài trợ đánh dấu 50 năm xây dựng và phát triển của Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Victoria.

TM  BCH-CĐNVTD-VIC

Nguyễn Quang Duy

Chủ tịch

 

PUBLIC ANNOUNCEMENT

RE: Grants of $440,000 from the Yarra City Council and the Maribyrnong City Council towards the projects to celebrate the “50 Years of Resettlement, 50 Years of Freedom”

Dear Community Members,

The Executive Committee of the VCA-VIC has the pleasure to inform you that the Yarra City Council and the Maribyrnong City Council during their budget meeting on 18 June both decided to provide the VCA-VIC with grants totalling $440,000 towards the events and projects to celebrate the “50 Years of Resettlement, 50 Years of Freedom” of the Vietnamese Community in Australia.

The Yarra City Council allocated an amount of $400,000 for the erection of a monument to mark the 50-year milestone of the Vietnamese Community’s resettlement in the City of Yarra, together with additional minor projects.

The City Maribyrnong Council provided a grant of $40,000 for the organisation of the 2025 TẾT Festival, which will be held at the Footscray Park on the 15th and 16th February 2025.

The Festival, as well as other events to be organised in 2025, are part of programs to mark the “50 Year of Resettlement, 50 Years of Freedom” of the Vietnamese Community. The successful applications for the grants would not have been possible without the valuable contributions from many organisations and individuals who have tirelessly supported our Community.

We give special thanks to the following organisations for their valuable support for our Community: the Quang Minh Buddhist Temple, the Footscray Asian Business Association, the Victoria street Business Association, the Australian Vietnamese Women’s Association, the Culture Vietnamese Women Association, and the AVA Boroondara Senior Citizens Association.

We give special thanks to contributions from Vietnamese Australian councillors include Councillor Cuc Lam, Mayor of Maribyrnong city, Councillor Claudia Nguyen, former Mayor of Yarra city, Councillor Anthony Tran, former Mayor of Maribyrnong city. Without their strong support, the projects of the Vietnamese Community will be very difficult to implement.

The Executive Committee of the VCA-VIC will continue our efforts to look for more support and funding from the Federal and State Governments as well as from other city councils for the community activities during the “50 Years of Resettlement, 50 Years of Freedom” celebration.

For the VCA-VIC Executive Committee,

Best regards,

Nguyễn Quang Duy

President of the VCA-VIC