Lý do lần đầu tiên Cộng đồng NVTD/NSW sẽ không dự ngày Quốc Hận 30/4/2022 ở Canberra

29 Tháng Ba, 2022 | Người Việt đó đây
Một cuộc biểu tình trước tòa đại sứ CSVN ở Canberra năm 2018. Hình: Việt Tân

SYDNEY – Sau đây là thư phúc đáp của CĐNVTD-NSW đối với thư của Quyền Chủ tịch CĐNVTD  Úc Châu:

Kính gửi ông Lê Công, Chủ tịch Cộng đồng NVTD/ACT

Thưa ông,

Trong trách nhiệm là người xử lý thường vụ chúng tôi lấy làm ngạc nhiên khi thấy thư ông gửi đến chúng tôi đe ngày 21/4/2022 với nội dung đề nghị cộng tác Biểu Tình nhân ngày Quốc Hận 30.4 năm nay tại Canberra.

Thời gian gần đây, Cộng Đồng NVTD/NSW đã không được tham gia vào các buổi họp chung của cộng đồng Liên Bang, do đó nhiều sự việc đáng tiếc đã xảy ra. Điển hình là chúng tôi đã không có cơ hội bàn thảo về chương trình ngày Quốc Hận trước khi ông gởi thông báo kêu gọi đồng hương tham dự ngày Quốc Hận tại Canberra.

Cộng đồng NVTD/NSW đã có chương trình Biểu tình và Đêm Thắp Nến nhân ngày Quốc Hận 30.4 vào cùng thời điểm. Chúng tôi rất tiếc và xin từ chối tham gia tại Canberra. Chúng tôi đã phổ biến trên các phương tiện truyền thông và thực hiện công tác chuan bị, nên không thể thay đổi chương trình của tiểu bang.

Truyền thống biểu tình tại Canberra nhân ngày Quốc Hận của tập thể người Việt tị nạn chống cộng tại Úc Châu chú trọng sự đoàn kết, muôn lòng như một. Tuy nhiên, chung tôi lo ngại rằng cách làm việc thiếu tôn trọng tập thể của ông sẽ phá nát truyền thống tốt đẹp này.

Chúng tôi lấy làm tiếc là không thể tham gia , cũng như đáp ứng lại những yêu cầu nhờ giúp đỡ phương tiện và hoạt động gây quỹ từ quý vị được. Chương trình tưởng niệm 30/4 đã được chúng tôi cho phổ biến trên các phương tiện truyền thông và đã được chuẩn bị từ lâu, vì vậy chúng tôi không thể thay đổi chương trình của tiểu bang NSW được.

Chúng tôi cũng xin phép để được nhắc nhở ông rằng, không riêng gì về việc biểu tình tại Canberra năm nay, mà tất cả mọi việc có liên hệ đến mọi sinh hoạt của cộng đồng đều phải được sự thống nhất và đồng thuận của tất cả mọi thành viên. Lề lối làm việc thiếu sự đồng nhất như hiện nay sẽ đưa cộng đồng chúng ta đến tình trạng không tôn trọng tinh thần dân chủ, dẫn đến mầm mống độc tài của một thiểu số người.

Chúng tôi cũng mong rằng, các thông báo của Cộng Đồng liên bang sẽ phải được ký bởi chủ tịch hợp hiến đương nhiệm là bà Kate Hoang, mọi hình thức tiếm danh, kể cả việc tiếm danh quyền chủ tịch đều phải được chấm dứt. Một cá nhân đại diện cho ban tổ chức cuộc biểu tình ở Canberra không thể mạo nhận là “quyền chủ tịch“ khi chưa được phép, và tuyệt đối cấm sử dụng huy hiệu của Cộng Đồng Liên Bang.

Chúng tôi cũng lưu ý ông rằng, việc ông viết thư gửi nhưng không coi lại ngày tháng, và cũng không có chữ ký, cho chúng tôi thấy rằng ông đã viết trong một tâm trạng bất an và coi thường người nhận. Vì vậy chúng tôi xin được phép miễn hợp tác theo lời kêu gọi của quý ông.

Sydney ngày 23 tháng 3 năm 2022

XLTV/CĐNVTD.NSW

Huỳnh Xem

(Nguồn: Ly Hương)