THÔNG BÁO : V/v: Tường trình thu chi từ buổi gây quỹ Hội Chợ Tết Giáp Thìn 2024 tại Happy Reception 16/12/2023

28 Tháng Mười Hai, 2023 | Cộng đồng Việt Nam
Ông Hải Phạm, Giám đốc điều hành Hội Chợ Tết 2024 tại Footscray Park trình bày phần dự chi và dự thu trong buổi da tiệc gây quỹ tại Happy Recpetion ngày 16/12/2023. Hình: TVTS

Melbourne, ngày 27 tháng 12 năm 2023

Kính thưa:

– Quý vị lãnh đạo các tôn giáo,

– Quý vị lãnh đạo Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Victoria,

– Quý vị lãnh đạo các hội đoàn,

– Quý vị trong Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát,

– Giới truyền thông và báo chí, cùng toàn thể đồng hương.

Ban Chấp Hành Cộng Đồng xin thông báo đến quý vị kết quả thu chi từ buổi gây quỹ tại Happy Reception ngày 16/12/2023 như sau:

-Tổng cộng tiền quyên tặng: $ 19,935

-Tổng cộng tiền đấu giá: $ 3,600

-Tổng cộng tiền xổ số: $ 2,485

-Tổng cộng tiền bán vé: $ 17,580

-TỔNG THU: $ 43,600

-Trả tiền nhà hàng: ($ 17,600)

-Trả tiền ban nhạc: ($ 1000)

-TỒN QUỸ: $ 25,000

Chúng tôi trân trọng ghi nhận sự đóng góp của quý vị giúp phổ biến vé, của quý vị mạnh thường quân đóng góp hiện kim, quà cho đấu giá và sổ xố, ca sĩ và nghệ sĩ giúp chương trình gây quỹ. Xin xem danh sách mạnh thường quân đính kèm.

Trong lần gây quỹ Giới Thiệu Hội Chợ Tết 2024 được tổ chức tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng vào ngày thứ bảy 21/10/2023 đã thu được $7,849, như vậy tổng số tiền gây quỹ cho Hội Chợ Tết Giáp Thìn đã đạt được tất cả là $32,949.

Ban Chấp Hành Cộng Đồng một lần nữa xin chân thành cảm tạ mọi đóng góp của quý vị và kính mời quý vị tham dự Hội Chợ Tết Hội Chợ Tết Giáp Thìn với chủ đề “Nhớ về Sài Gòn” được tổ chức vào hai ngày Thứ Bảy, 17 và Chủ Nhật, 18 tháng 2 năm 2024 tại công viên Footscray.

Trân trọng kính báo,

TM BCH-CĐNVTD-VIC

Nguyễn Quang Duy

Chủ tịch

Đấu giá

Ông Nguyễn Trung chuyên viên địa ốc và ông Wing La giúp phần đấu giá.

1.Bonsai do ông Nguyễn Thế Thái tặng được Thượng Nghị Sĩ Trung Lưu đấu giá $500 và được ông Nguyễn Trung tặng thêm $100 như vậy là được $600.

2.Chai rượu chị Rosa Huỳnh tặng được Cô Huề nhóm Kymlee đấu giá $400 ông Nguyễn Trung tặng thêm $100 như vậy là được $500.

3.Nữ trang chị Nguyễn Kim Hương tặng ông Nguyễn Bình Hải Quân đấu giá $550, ông Nguyễn Trung tặng thêm $50 như vậy là được $600.

4.Chai rượu Dragon XO Brandy chị Cúc Nguyễn tặng, Ông Trần Công Đoàn đấu giá $450, ông Nguyễn Trung tặng thêm $150 như vậy là được $600.

5.Hai Huy Chương do Bà Nữ Công tặng, ông Trịnh Đình Phước đấu giá $500, ông Nguyễn Trung tặng thêm $100 như vậy là được $600.

6.Air Fryer và coffee machine do bà Tess tặng, Chị Liên Thu đấu giá $500.

7.Quà do bà Tess tặng Thượng Nghị Sĩ Trung Lưu đấu giá $200.

Tổng cộng tiền đấu giá là $3,600

Quà xổ số do Chị Cúc Nguyễn, chị Lana, Thụy Kim, bà Tess tặng.

Danh sách Mạnh Thường Quân đóng góp buổi gây quỹ Hội Chợ Tết Giáp Thìn 2023 Tại Happy Reception ngày thứ bảy 16/12/2023

Danh sách các mạnh thường quân đóng góp gây quỹ Hội Chợ Tết tại dạ tiệc ngày 16/12/2023