Melbourne: Bác sĩ Hoàng Thị Mỹ Lâm, chủ tịch Cộng Đồng Liên Bang Đức nói chuyện về Quyết Định 1334 của đảng CSVN tại Trung tâm SHCĐ

03 Tháng Một, 2024 | Thông cáo cộng đồng
Phó Thủ tướng CSVN Trần Lưu Quang và hình chụp từ PDF của Quyết Định 1334 ngày 10/11/2023

THÔNG BÁO THAY THƯ MỜI

Tham dự buổi nói chuyện về Quyết Định 1334 với bác sĩ Hoàng Thị Mỹ Lâm, chủ tịch Cộng Đồng Liên Bang Đức.

Kính thưa:

– Quý vị lãnh đạo các tôn giáo,

– Quý vị lãnh đạo Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Victoria,

– Quý vị lãnh đạo các hội đoàn,

– Quý vị trong Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát,

– Giới truyền thông và báo chí, cùng toàn thể đồng hương.

Ngày 10/11/2023 Phó Thủ Tướng cộng sản Trần Lưu Quang ký Quyết Định số 1334 nội dung nêu rõ là dùng tiền để “Phấn đấu 100% các địa bàn có đông cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài thành lập được các hội, đoàn.” Quyết định 1334 cho biết tiền là từ ngân sách nhà nước cộng sản và từ các công ty Việt Nam ở nước ngoài do cộng sản kiểm soát, tài trợ hay bảo trợ cho các hội đoàn theo cộng sản.

Nhiều đồng hương thắc mắc cách thức Cộng Đồng chúng ta đối phó với Quyết Định 1334, nên nhân dịp bác sĩ Hoàng Thị Mỹ Lâm, chủ tịch Liên Hội Người Việt Tị Nạn tại Cộng Hòa Liên Bang Đức đến thăm Melbourne, Ban Chấp Hành có mời bà Mỹ Lâm đến Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng thăm Đền Thờ Quốc Tổ và chia sẻ với chúng ta những khó khăn và thử thách mà Cộng Đồng Đức đã phải đối phó với cộng sản Việt Nam. Buổi trò chuyện sẽ được tổ chức như sau:

Ngày: Thứ Năm, 11 tháng 1 năm 2024

Lúc: 11 giờ sáng đến 1 giờ trưa

Địa điểm: Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng (Đền Thờ Quốc Tổ),

Số 90 Knight Avenue, Sunshine North

Ban Chấp Hành xin trân trọng thông báo và kính mời quý vị và gia đình đến tham dự buổi nói chuyện về Quyết Định 1334.

TM BCH-CĐNVTD-VIC

Nguyễn Quang Duy

Chủ tịch

Melbourne, ngày 2 tháng 1 năm 2024