Thành lập Ban Nhạc Trẻ Cộng Đồng Người Việt Tự Do TB Victoria, Úc châu

27 Tháng Sáu, 2024 | Thông cáo cộng đồng
Chủ tịch CĐNVTD Nguyễn Quang Duy (góc trái) và nhạc sĩ Neil Tạ (góc phải) trong buổi trao giải thưởng cuộc thi âm nhạc “tài năng trẻ” tại Hội Chợ Tết 2024 ở Footscray Park. Minh họa của TVTS

THÔNG BÁO

Melbourne, ngày 26 tháng 6 năm 2024

Kính thưa:

– Quý vị lãnh đạo các tôn giáo,

– Quý vị lãnh đạo Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Victoria,

– Quý vị lãnh đạo các hội đoàn,

– Quý vị trong Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát,

– Giới truyền thông và báo chí, cùng toàn thể đồng hương.

Ban Chấp Hành xin thông báo về việc thành lập Ban Nhạc Trẻ Cộng Đồng, các em tham gia sẽ được dạy nhạc hoàn toàn miễn phí, dưới sự hướng dẫn của Neil Tạ, một nhạc sĩ giàu kinh nghiệm, sẵn lòng đào tạo các tài năng trẻ âm nhạc và nâng  cao nhận thức văn hóa Việt Nam cho các em. Ban Nhạc Trẻ sẽ đi diễn hành hay biểu diễn trong những dịp lễ hội tại Melbourne.

Mục Tiêu thành lập ban nhạc trẻ nhằm:

Bảo Tồn Văn Hóa: Duy trì và phát huy di sản văn hóa Việt Nam thông qua âm nhạc.

Thu Hút Thanh Thiếu Niên: Thu hút các bạn trẻ có nguồn gốc Việt Nam, giúp họ nhận ra tiềm năng của mình thông qua việc học nhạc.

Xây Dựng Cộng Đồng Người Việt Tự Do: Tăng cường mối quan hệ cộng đồng và nuôi dưỡng lòng tự hào là Người Việt Tự Do.

Biểu Diễn nơi Công Cộng: Xây dựng sự tự tin cho các thành viên trẻ thông qua các buổi biểu diễn tại các sự kiện văn hóa và xã hội.

Mục Đích và Lợi Ích ban nhạc trẻ:

Đào tạo các bạn trẻ chơi nhạc cụ, tùy sở thích và khả năng.

Biểu diễn tại các sự kiện văn hóa như lễ hội, lễ kỷ niệm và các dịp đặc biệt.

Mang lại lợi ích cho cộng đồng bằng cách tạo nên niềm tự tin và tự hào về bản sắc văn hóa Việt cho bạn trẻ.

Các em dưới 18 tuổi đều có thể ghi danh theo học. Các buổi tập sẽ được tổ chức tại Văn Phòng Cộng Đồng số 1/56 Nicholson St, Footscray 3011, vào mỗi 2 đến 3 giờ chiều thứ Bảy hàng tuần. Quý vị ghi danh cho con em gia nhập ban nhạc xin liên lạc Nhạc sĩ Neil Tạ, Mobile: 0411 112 658 hay Email: [email protected] .

Quý vị có nhạc cụ không dùng nữa muốn tặng Ban Nhạc Trẻ hay quý vị sẵn lòng bảo trợ Ban Nhạc Trẻ cũng xin liên lạc với Nhạc sĩ Neil Tạ.

Ban Chấp Hành mong nhận được sự ủng hộ của quý vị bằng cách phổ biến rộng rãi thông báo này, bảo trợ và khuyến khích con em quý vị tham gia vào Ban Nhạc Trẻ Cộng Đồng Người Việt Tự Do.

TM BCH-CĐNVTD-VIC

Nguyễn Quang Duy

Chủ tịch

 

PUBLIC ANNOUCEMENT

RE: Vietnamese Community Youth Marching Band

Dear Community Members,

The Executive Committee pleases to announce the establishment of the Vietnamese Community Youth Marching Band, the participating children will be taught music completely free of charge under the guidance of Mr. Neil Ta, an experienced musician who is willing to train young musical talents and raise awareness of Vietnamese culture. The Vietnamese Community Youth Band will parade or perform during festivals in Melbourne.

Objectives

Cultural Preservation: To maintain and promote Vietnamese cultural heritage through music.

Youth Engagement: To engage young people from Vietnamese backgrounds, helping them realize their potential through disciplined musical training.

Community Building: To strengthen community bonds and foster a sense of identity and pride.

Public Performances: To build self-confidence among members by performing at cultural and social events.

Purpose and Benefits. The marching band will:

Train young individuals in musical instruments, promoting discipline and commitment.

Perform at various cultural and social events such as festivals, ceremonies, and special occasions, enhancing the significance of these events.

Benefit the entire community by instilling a sense of pride and cultural identity.

Children under the age of 18 is able to join the band. Our weekly practice sessions take place at the Vietnamese Community Office at 1/56 Nicholson St, Footscray 3011,  at 2-3 p.m every Saturday.

If you would like your children to join the band, please contact Neil Ta, Mobile: 0411 112 658 or Email: [email protected] . If you have instruments that you no longer use, would like to give to the band, or if you would like to sponsor, please also contact Neil Ta.

The Executive Committee looks forward to your support by widely disseminating this public announcement and encouraging your children and/or grandchildren to participate in the Vietnamese Community Youth Marching Band.

Best regards,

For the Executive Committee,

Duy Quang Nguyen

President of VCA – Vic