Thông báo Học bổng AVEPA năm 2017

18 Tháng Mười Một, 2016 | Thông cáo cộng đồng
Giáo sư Danh dự David Beanland

Quỹ học bổng Úc Việt AVEPA năm 2017 có kế hoạch cấp một số học bổng ($5000 AUD mỗi học bổng) cho những học sinh người Úc gốc Việt hoặc thường trú vừa tốt nghiệp HSC (NSW) hoặc VCE (Victoria), WACE (Western Australia) năm 2016.

Năm 2017, ngoài học bổng AVEPA như hàng năm, Quỹ học bổng AVEPA có thêm quỹ đối ứng với một số trường đại học ở ba bang Victoria, New South Wales và Western Australia, cụ thể là RMIT University, The University of Sydney, The University of Western Australia và Curtin University. Thí sinh theo học tại các trường đại học này càng có thêm cơ hội nhận học bổng.

Điều kiện: có số điểm ATAR từ 95 trở lên. Ứng viên cần nêu mục tiêu nghề nghiệp và tên chuyên ngành và tên trường đại học mình chuẩn bị theo học vào năm 2017.

Thời hạn nộp đơn từ ngày đăng báo đến hết ngày 22/01/2017.

Mục tiêu của AVEPA là xây dựng một Chương trình Học bổng ổn định và lâu dài nhằm giúp cộng đồng người Việt tại Úc trở thành một cộng đồng được xã hội trọng nể.

Muốn biết thêm thông tin hoặc có Mẫu Đơn, xin vào www.avepa.org.au hoặc gửi email cho [email protected]