THÔNG BÁO SỐ 2: Biểu tình từ Federation Square đến Parliament ngày 2/3/2024

23 Tháng Hai, 2024 | Thông cáo cộng đồng
Minh họa: Giải thích cho người qua đường lý do chống cộng sản VN độc tài trong một cuộc biểu tình tại Melbourne

Biểu tình tuần hành 2/3/2024 phản đối phái đoàn cộng sản và đòi tự do, dân chủ cho Việt Nam.

Kính thưa:

– Quý vị lãnh đạo các tôn giáo,

– Quý vị lãnh đạo Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Victoria,

– Quý vị lãnh đạo các hội đoàn,

– Quý vị trong Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát,

– Giới truyền thông và báo chí, cùng toàn thể đồng hương.

Ban Chấp Hành xin thông báo và kêu gọi quý vị tham dự cuộc biểu tình tuần hành vào lúc 11 giờ ngày thứ Bảy 2/3/2024 từ Federation Square đến trước Quốc Hội Tiểu Bang nhằm phản đối phái đoàn Cộng Sản Việt Nam đến Melbourne và đòi tự do, dân chủ cho Việt Nam.

Đồng hành với Cộng Đồng chúng ta có 3 Cộng Đồng bạn là Cam Bốt, Lào và Miến Điện. Ba Cộng Đồng này cũng xuống đường phản đối các chế độ độc tài, tham nhũng, vi phạm nhân quyền tại ba quốc gia này.

Để tham dự tuần hành quý vị cần có mặt tại Federation Square, đối diện với ga xe lửa Flinder trước 11 giờ sáng thứ Bảy 2/3/2024.

Nếu quý vị không thể tham dự cuộc tuần hành xin tập trung tại Quốc Hội Tiểu Bang Victoria trước 12 giờ 30. Ban Chấp Hành sẽ tiếp tục thông báo đến quý đồng hương chi tiết cần thiết cho cuộc biểu tình.

Nhằm vinh danh cờ Vàng lên án bọn độc tài cộng sản, chúng tôi cần một số anh chị em trẻ thiện nguyện viên giúp mang lá Đại Hoàng Kỳ và lá cờ Úc đi trước đoàn biểu tình, nếu các bạn trẻ muốn phụ giúp Ban Tổ Chức xin liên lạc tôi Nguyễn Quang Duy số điện thoại 0444 527 829.

Chúng tôi cũng xin kính mời quý vị tham dự Lễ Thượng Kỳ tại thành phố Brimbank sẽ được tổ chức tại Sunvale Community Park, số 20 Neil St, Sunshine VIC 3020 bắt đầu lúc 10 giờ sáng thứ bảy 24 tháng 2 năm 2024.

Trân trọng kính báo,

TM CĐNVTD-VIC

Nguyễn Quang Duy

Chủ tịch

Melbourne, ngày 21 tháng 2 năm 2024