THÔNG BÁO SỐ 3: Biểu tình tuần hành Thứ Bảy 2/3/2024: Vinh danh cờ Vàng, phản đối phái đoàn CS Phạm Minh Chính đến Melbourne

29 Tháng Hai, 2024 | Thông cáo cộng đồng
Thượng kỳ đầu năm Giáp Thìn tại Thành phố Brimbank (Melbourne), Tiểu bang Victoria, Úc Hình: TVTS

Kính thưa:

– Quý vị lãnh đạo các tôn giáo,

– Quý vị lãnh đạo Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Victoria,

– Quý vị lãnh đạo các hội đoàn,

– Quý vị trong Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát,

– Giới truyền thông và báo chí, cùng toàn thể đồng hương.

Ban Chấp Hành xin thông báo và kêu gọi quý vị tham dự cuộc biểu tình tuần hành bắt đầu vào lúc 11 giờ ngày thứ Bảy 2/3/2024 từ Federation Square đến trước Quốc Hội Tiểu Bang nhằm vinh danh cờ Vàng phản đối phái đoàn Cộng Sản Việt Nam đến Melbourne và đòi tự do, dân chủ cho Việt Nam.

Cuộc biểu tình tuần hành do Cộng Đồng chúng ta khởi xướng, chúng tôi đã làm việc với cảnh sát, họ chỉ đủ nhân lực bảo vệ đoàn biểu tình nếu chúng ta tổ chức biểu tình vào ngày thứ bảy 2/3/2024, những ngày sau đó cảnh sát không đủ nhân viên để bảo vệ an toàn cho đoàn biểu tình.

Quý vị tham dự biểu tình tuần hành cần có mặt tại Federation Square, đối diện với ga xe lửa Flinder lúc 10 giờ 30 sáng thứ Bảy để sửa soạn làm lễ chào cờ và xuất phát tiến về Quốc Hội.

Để vinh danh cờ Vàng lên án bọn độc tài cộng sản, Ban Tổ Chức cần một số bạn trẻ mang lá Đại Hoàng Kỳ và lá cờ Úc đi trước đoàn biểu tình, nếu các bạn trẻ muốn phụ giúp xin liên lạc với Nguyễn Quang Duy số điện thoại 0444 527 829.

Nếu quý vị không thể tham dự cuộc tuần hành xin đến Quốc Hội Tiểu Bang Victoria trước 12 giờ 30 để chào đón đoàn biểu tình tuần hành và bắt đầu cuộc biểu tình trước Quốc Hội.

Đồng hành với Cộng Đồng chúng ta có 3 Cộng Đồng bạn là Cam Bốt, Lào và Miến Điện. Ba Cộng Đồng này cũng xuống đường phản đối các chế độ độc tài, tham nhũng, vi phạm nhân quyền tại ba quốc gia này.

Đây là lần đầu tiên chúng ta tổ chức chung với 3 Cộng Đồng bạn nên Ban Chấp Hành kêu gọi quý vị tham dự biểu tình tôn trọng trật tự, tôn trọng Cộng Đồng bạn và tôn trọng Ban Tổ Chức cuộc biểu tình. Để cuộc biểu tình tuần hành được thành công tốt đẹp, chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo đến quý vị các chi tiết cần thiết.

Trân trọng kính báo,

TM CĐNVTD-VIC

Nguyễn Quang Duy

Chủ tịch

Melbourne, ngày 28 tháng 2 năm 2024