Thông báo thay thiệp mời: Hội luận tại Sydney và Melbourne

26 Tháng Tư, 2019 | Thông cáo cộng đồng
Poster hội luận của Tân Đại Việt và Liên Minh Dân Chủ tại Sydney và Melbourne (Chủ Nhật 12/5/2019 từ 1.30pm-4.30pm tại Đền Thờ Quốc Tổ 90 Knight Ave, Sunshine North, Vic)

Đại họa mất nước và nạn diệt tộc đối với Việt Nam chỉ còn là vấn đề thời gian. Chúng ta không thể nào làm ngơ, thờ ơ trước đại họa và đại nạn của đất nước và dân tộc Việt Nam.

Muốn cứu nguy đất nước và dân tộc Việt Nam, mỗi người chúng ta, tuỳ sở trường, sở đoản của mình, phải hành động giúp cho cuộc cách mạng dân chủ ở Việt Nam phát sinh, phát triển mạnh mẽ. Chúng ta phải tự cứu lấy chúng ta. Chúng ta sẽ hành động ra sao, và phải làm gì trong hiện tại và tương lai?!

Ban tổ chức rất mong quý vị Đại diện tinh thần các tôn giáo, quý thành viên của hội đoàn, quý đồng hương, quý thân hữu, đặc biệt là các bạn trẻ đến dự và tham gia Buổi Hội Luận về “Vai Trò của chúng ta trong cuộc cách mạng dân chủ ở Việt Nam” ngõ hầu cùng nhau bàn luận, cùng giúp nhau tìm phương hướng thực tiển cho cuộc đấu tranh của chúng ta:

Đề tài Hội Luận: “Vai Trò Của Chúng Ta Trong Cuộc Cách Mạng Dân Chủ  Ở Việt Nam”.

SYDNEY:

Thời gian: Thứ Bẩy 04-05-2019 từ 1:30pm- 4:30pm
Địa điểm: Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng, 6-8 Bibbys Place, Bonnyrigg NSW 2177.

MELBOURNE:

Thời gian: Chủ Nhật 12-05-2019, từ 1:30pm-4:30pm
Địa điểm: Đền Thờ Quốc Tổ, 90 Knight Ave, Sunshine North, Victoria.
Diễn giả: TS Lê Minh Nguyên đến từ California, Mỹ quốc và KS Hoàng Ngọc Diêu, Sydney Úc Châu.

Trân trọng kính mời,
Đặng Kim Ngọc
CT/TĐV/KB/UC
Mob: 0430-619-397
Đỗ Quang Khải
CT/LMDCVN/LKB/UC
Mob: 0416-260-068