Tiệp

TIN TỨC MỚI NHẤT

Du lịch Tiệp: Tham quan khu người Việt ở Praha (kỳ 3)

31 Tháng Mười, 2015

Bút ký du lịch của Nguyễn Hồng Anh *** Trước khi qua Tiệp, ngoài lời khuyên và cảnh báo của cô bạn ở Úc và vài lời bàn Mao Tôn

24 Tháng Mười, 2015

Du lịch Tiệp: Một ngày đi bộ trong tiểu Ba-lê của Tiệp (kỳ 2)

Bút ký du lịch của Nguyễn Hồng Anh *** Ở thành phố Amsterdam, có những tour đi bộ trong thành phố với giá hai ba chục Euro như  xem khu

17 Tháng Mười, 2015

Du lịch Tiệp: Một kinh nghiệm đáng nhớ khi đến xứ này (kỳ 1)

Bút ký du lịch của Nguyễn Hồng Anh *** Tôi biết gì về nước Tiệp trước khi đặt chân đến xứ này? Tiệp Khắc là tên tiếng Việt của Czechoslovakia