Nếu thắng cử, Chính phủ Lao động Albanese sẽ giúp cộng đồng VN thêm 4.7 triệu đô xây Viện Bảo Tàng

Thượng nghị sĩ TB Victoria Kiều Tiến Dũng (bìa trái) cho biết nếu đảng Lao động Liên bang thắng cử, Chính phủ Lao động sẽ hỗ trợ $4.7 triệu cho việc xây dựng Viện Bảo Tàng. Hình cunh cấp

Dự Án Xây Dựng Viện Bảo Tàng  của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu đã có được những sự hỗ trợ  của chính quyền Địa phương, Lao động Tiểu bang và Liên đảng (Tự do Quốc gia)  Liên bang, qua đó chính phủ Tiểu bang đã tài trợ gần 1/3 ($4t riệu 450 ngàn đô la), chính phủ Liên bang tài trợ 1/3 ($5 triệu đô la), nhưng Cộng Đồng người Việt Úc Châu sẽ phải gây quỹ đóng góp 1/3 ($5 triệu đô la) số tiền còn lại để xây cất Viện Bảo Trong khi cộng đồng đang phát động chương trình gây quỹ “một viên gạch xây dựng viện bảo tàng” và các hình thức gây quỹ khác, Thượng Nghị sĩ Tiểu bang Victoria, Tiến sĩ Kiều Tiến Dũng gởi cho TiVi Tuần-san bản tin sau đây, qua đó nếu đảng Lao động Liên bang thắng cử vào ngày 21/5, đảng Lao động Liên bang sẽ đóng góp thêm $4.7 triệu đô la:

Đảng Lao động Liên bang sẽ đóng góp thêm $4.7 triệu đô la cho việc xây dựng Viện Bảo tàng Việt Nam nếu đắc cử trong kỳ bầu cử Liên bang sắp tới.

Viện Bảo tàng sẽ là nơi để gìn giữ, giáo dục và chia sẻ lịch sử của những người tỵ nạn Việt Nam định cư tại Úc châu, quê hương mới của chúng ta.

Lịch sử đóng một vai trò quan trọng bởi vì “chúng ta ngày hôm nay là những gì chúng ta ngày hôm qua”. Văn hóa và lịch sử người tỵ nạn mang theo là một phần những đóng góp của họ cho quê hương mới.

Do đó lịch sử phải được bảo tồn một cách trung thực, nhất là khi lịch sử của người Việt tỵ nạn và chiến tranh Việt Nam đang bị phủ nhận và viết lại một cách xuyên tạc.

Viện Bảo tàng cũng là một bằng chứng về lòng quảng đại của nước Úc và người dân Úc trong việc đón nhận những người tỵ nạn khi họ đang ở trong những giờ phút tuyệt vọng nhất.

Đó cũng là sự ghi nhận, không chỉ là những đóng góp của cộng đồng Việt Nam, mà còn của nhiều cộng đồng đa văn hóa khác cho nước Úc của chúng ta.

Tôi rất vui mừng và tự hào về sự đóng góp này, với tư cách là một thành viên của cộng đồng, một thành viên của chính phủ Lao động Victoria, và một thành viên của Đảng Lao động Úc.

Tiến sĩ Kiều Tiến Dũng, MP