Tử vi trong tháng của Tử vi gia Thiên Phúc: Từ ngày 04/02/2022 đến 04/03/2022

15 Tháng Hai, 2022 | Tử vi,Tử vi
Tử Vi gia Thiên Phúc

Tháng Giêng (Nhâm Dần/ năm Nhâm Dần 2022). Từ ngày 04 Feb đến ngày 04 Mar 2022. Tháng này khắc các tuổi: Nhâm Thân, Bính Thân, Canh Thân

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tý Nam và Nữ tháng này: Tốt

Giáp Tý 39 và 99 tuổi: Nam: Có may mắn về tài lộc. Đi lại cẩn thận. Nữ: Cũng như nam. Cẩn thận xe cộ lưu thông.

Nhâm Tý 51 tuổi: Nam: Thành bại do tài năng. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục. Phòng thị phi miệng tiếng.

Canh Tý 63 tuổi: Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc chủ động mới thành công như ý muốn. Vạn sự thắng ý.

Mậu Tý 75 tuổi: Nam: Công việc khá hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Bính Tý 87 tuổi: Nam: Đi xa cẩn thận xe cộ. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Cũng như nam. Cẩn thận đi lại. Vạn sự thắng ý.

Sửu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Sửu Nam và Nữ tháng này: Xấu

Ất Sửu 38 tuổi và 98 tuổi: Nam: Công việc mệt nhọc. Vạn sự thắng ý. Nữ: Cũng như nam. Công việc tiếp tục. Vạn sự thắng ý.

Quý Sửu 50 tuổi: Nam: Đi xa bất lợi. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Tình cảm nổi trôi. Vạn sự thắng ý.

Tân Sửu 62 tuổi: Nam: Công việc tiếp tục. Buồn vui thất thường. Nữ: Mưu sự nhiều trở ngại. Vạn sự thắng ý.

Kỹ Sửu 74 tuổi: Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục. Buồn vui thất thường.

Đinh Sửu 86 tuổi: Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục. Phòng thị phi miệng tiếng.

Dần

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dần Nam và Nữ tháng này: Xấu

Bính Dần 37 và 97 tuổi. Nam: Đi xa bất lợi. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc mệt nhọc. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Giáp Dần 49 tuổi: Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Phòng tiểu nhân ganh ghét tỵ hiềm. Nữ: Có may mắn về tài lộc. Phòng thị phi miệng tiếng.

Nhâm Dần 61 tuổi: Nam: Mưu sự trước khó sau dễ. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục. Cẩn thận nơi sông nước.

Canh Dần 73 tuổi: Nam: Công việc có quý nhân giúp sức. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Được hưởng phúc ăn mặc. Phòng thị phi miệng tiếng.

Mậu Dần 85 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Cũng như nam. Công việc nhiều trở ngại. Phòng thị phi miệng tiếng

Mão

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mão Nam và Nữ tháng này: Tốt

Đinh Mão 36 và 96 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Vạn sự như ý. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Ất Mão 48 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc bình thường. Tránh mọi chuyện tranh cãi bất lợi.

Quý Mão 60 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức hanh thông. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Tân Mão 72 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức hanh thông. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc tiếp tục may mắn. Vạn sự như ý.

Kỹ Mão 84 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Vạn sự thắng ý. Nữ: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Phúc lộc bình an.

Thìn

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thìn Nam và Nữ tháng này: Tốt

Mậu Thìn 35 và 95 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Cũng như nam. Công việc hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán.

Bính Thìn 47 tuổi. Nam: Đi xa, thay đổi nhiều may mắn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán.

Giáp Thìn 59 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục. Cố gắng phúc lộc bình an.

Nhâm Thìn 71 tuổi. Nam: Đi xa bất lợi. Tài lộc vào lại chi ra hao tán. Nữ: Công việc khá hanh thông. Buồn vui thất thường.

Canh Thìn 83 tuổi. Nam: Đi xa thay đổi nhiều may mắn. Phúc lộc bình an. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Buồn vui thất thường.

Tỵ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tỵ Nam và Nữ tháng này: Tốt

Kỷ Tỵ 34 và 94 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Vạn sự như ý. Nữ: Công việc khá hanh thông. Phúc lộc bình an.

Đinh Tỵ 46 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Phúc lộc may mắn. Nữ: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Vạn sự thắng ý.

Ất Tỵ 58 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Quý Tỵ 70 tuổi. Nam: Công việc hanh thông. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Cẩn thận nơi sông nước.

Tân Tỵ 82 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Ngọ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Ngọ Nam và Nữ tháng này: Tốt

Canh Ngọ 33 và 93 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Được hưởng phúc ăn mặc. Nữ: Công việc hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Mậu Ngọ 45 tuổi. Nam: Công việc hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Cũng như nam. Công việc hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Bính Ngọ 57 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán.

Giáp Ngọ 69 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Phúc lộc may mắn. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý.

Nhâm Ngọ 81 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Mùi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mùi Nam và Nữ tháng này: Xấu

Tân Mùi 32 và 92 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc mệt nhọc. Vạn sự thắng ý.

Kỷ Mùi 44 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Phúc lộc bình an. Nữ: Công việc chủ động mới thành công như ý muốn. Vạn sự thắng ý.

Đinh Mùi 56 tuổi. Nam: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Hỷ sự vui vẻ.

Ất Mùi 68 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Phúc lộc bình an. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Hỷ sự vui vẻ.

Quý Mùi 80 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Công việc tiếp tục. Cẩn thận nơi sông nước.

Thân

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thân Nam và Nữ tháng này: Xấu

Nhâm Thân 31 và 91 tuổi. Nam: Đi xa bất lợi. Có lái xe phải cẩn thận. Nữ: Công việc tiếp tục. Phòng chi tiêu hao tán.

Canh Thân 43 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức tậm tình. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Được hưởng phúc ăn mặc.

Mậu Thân 55 tuổi. Nam: Đi xa bất lợi. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục. Tránh mọi chuyện tranh cãi bất lợi.

Bính thân 67 tuổi. Nam: Đi xa bất lợi. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc mệt nhọc. Vạn sự thắng ý.

Giáp Thân 79 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Có lái xe phải cẩn thận. Nữ: Đi xa bất lợi. Vạn sự thắng ý.

Dậu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dậu Nam và Nữ tháng này: Xấu

Quý Dậu 30 và 90 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục mệt nhọc. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Công việc tiếp tục cố gắng. Vạn sự thắng ý.

Tân Dậu 42 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức tận tình. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Công việc tiếp tục. Vạn sự thắng ý.

Kỷ Dậu 54 tuổi. Nam: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc chủ động mới thành công như ý muốn. Vạn sự thắng ý.

Đinh Dậu 66 tuổi. Nam: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Phòng tiểu nhân ganh ghét tỵ hiềm.

Ất Dậu 78 tuổi. Nam: Công việc bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Tuất

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tuất Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Giáp Tuất 29 và 89 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Phòng thị phi miệng tiếng. Nữ: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Nhâm Tuất 41 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc bình thường. Vạn sự thắng ý.

Canh Tuất 53 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Mậu Tuất 65 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý.

Bính Tuất 77 tuổi. Nam: Công việc bình thường. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc khá hanh thông. Phòng thị phi miệng tiếng.

Hợi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Hợi Nam và nữ tháng này: Tốt

Quý Hợi 40 và 100 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Tân Hợi 52 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Buồn vui thất thường. Nữ: Có tin vui giấy tờ đang mong đợi. Vạn sự thắng ý.

Kỷ Hợi 64 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc chủ động mới thành công như ý muốn. Vạn sự thắng ý.

Đinh Hợi 76 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Vạn sự như ý. Nữ: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Vạn sự thắng ý.

Ất Hợi 88 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Buồn vui lẫn lộn.

Tử Vi Gia Thiên Phúc

Phone: (514) 342 2809

Montreal – Canada