Tử vi trong tháng của Tử vi gia Thiên Phúc: Từ ngày 05.04.2023 đến 05.05.2023

13 Tháng Tư, 2023 | Tử vi
Tử vi gia Thiên Phúc, cộng tác với báo giấy TiVi Tuần-san trong 30 năm qua, hiện định cư ở Montreal, Canada. Hình: TiVi Tuần-san

Tháng Ba (Giáp Thìn/ năm Quý Mão 2023). Từ ngày 05 Apr đến ngày 05 May 2023.

Tháng này khắc các tuổi: Giáp Tuất, Bính Tuất , Mậu Tuất

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tý Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Giáp Tý 40 và 100 tuổi: Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc bình thường. Phòng trộm cắp bất lương.

Nhâm Tý 52 tuổi: Nam: Công việc bình thường. Có tin vui về giấy tờ đang mong đợi. Nữ: Có may mắn về tài lộc. Cẩn thận nơi sông nước.

Canh Tý 64 tuổi: Nam: Công việc cố gắng. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc bình thường. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Mậu Tý 76 tuổi: Nam: Công việc bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Bính Tý 88 tuổi: Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Sửu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Sửu Nam và Nữ tháng này: Tốt

Ất Sửu 39 tuổi và 99 tuổi: Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Vạn sự như ý. Nữ: Công việc hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán.

Quý Sửu 51 tuổi: Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc hanh thông. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Tân Sửu 63 tuổi: Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Công việc hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán.

Kỹ Sửu 75 tuổi: Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Vạn sự như ý. Nữ: Công việc hanh thông. Vạn sự như ý.

Đinh Sửu 87 tuổi: Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự như ý. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Dần

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dần Nam và Nữ tháng này: Xấu

Bính Dần 38 và 98 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công mệt nhọc. Có tin buồn.

Giáp Dần 50 tuổi: Nam. Đi xa bất lợi. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Nhâm Dần 62 tuổi: Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc mệt nhọc. Vạn sự thắng ý.

Canh Dần 74 tuổi: Nam:  Công việc tiếp. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc chủ động mới thành công như ý muốn. Vạn sự thắng ý.

Mậu Dần 86 tuổi. Nam: Đi xa bất lợi. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức tận tình. Vạn sự thắng ý.

Mão

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mão Nam và Nữ tháng này: Tốt

Đinh Mão 37 và 97 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Ất Mão 49 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Phòng chi tiêu hao tán.

Quý Mão 61 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Phúc lộc song toàn.

Tân Mão 73 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Phòng chi tiêu hao tán.

Kỹ Mão 85 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức hanh thông. Hỷ sự vui vẻ.

Thìn

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thìn Nam và Nữ tháng này: Tốt

Mậu Thìn 36 và 96 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Phúc lộc song toàn

Bính Thìn 48 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý.

Giáp Thìn 60 tuổi. Nam: Công việc cố gắng. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Nhâm Thìn 72 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Công việc hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Canh Thìn 84 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc chủ động mới thành công như ý muốn. Vạn sự thắng ý.

Tỵ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tỵ Nam và Nữ tháng này: Tốt

Kỷ Tỵ 35 và 95 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Đinh Tỵ 47 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Phòng thị phi miệng tiếng bất lợi. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ.

Ất Tỵ 59 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Buồn vui thất thường. Nữ: Công việc khá hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán.

Quý Tỵ 71 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Tân Tỵ 83 tuổi. Nam: Mưu sự thắng lợi. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Phòng tiểu nhân hại ngầm.

Ngọ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Ngọ Nam và Nữ tháng này: Xấu

Canh Ngọ 34 và 94 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc chủ động mới thành công như ý muốn. Vạn sự thắng ý.

Mậu Ngọ 46 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục cố gắng. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Bính Ngọ 58 tuổi. Nam: Công việc tiếp cố gắng. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Vạn sự thắng ý.

Giáp Ngọ 70 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau dễ. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc mệt nhọc. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Nhâm Ngọ 82 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Mùi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mùi Nam và Nữ tháng này: Tốt

Tân Mùi 33 và 93 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Phòng chi tiêu hao tán.

Kỷ Mùi 45 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự như ý. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thống. Vạn sự thắng ý.

Đinh Mùi 57 tuổi. Nam: Công việc hanh thông. Phúc lộc song toàn. Nữ: Công việc tiếp tục thành công. Vạn sự thắng ý.

Ất Mùi 69 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Buồn vui thất thường. Nữ: Công việc chủ động mới thành công như ý muốn. Vạn sự thắng ý.

Quý Mùi 81 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý.

Thân

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thân Nam và Nữ tháng này: Tốt

Nhâm Thân 32 và 92 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự như ý. Nữ: Công việc hanh thông. Phòng thị phi miệng tiếng.

Canh Thân 44 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Mậu Thân 56 tuổi. Nam: Công việc hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Bính thân 67 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ.

Giáp Thân 80 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc hanh thông. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Dậu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dậu Nam và Nữ tháng này: Xấu

Quý Dậu 31 và 91 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Mưu sự gặp trở ngại. Vạn sự thắng ý.

Tân Dậu 43 tuổi. Nam: Công việc gặp trở ngại. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Công việc mệt nhọc. Phòng chi tiêu hao tán.

Kỷ Dậu 55 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Đinh Dậu 67 tuổi. Nam: Công việc gặp trở  ngại. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Qua cơn mưa trời lại sáng.

Ất Dậu 79 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Vạn sự như ý. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Phòng chi tiêu hao tán.

Tuất

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tuất Nam và Nữ tháng này: Tốt

Giáp Tuất 30 và 90 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc hanh thông. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Nhâm Tuất 42 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự trước khó sau dễ. Vạn sự thắng ý.

Canh Tuất 54 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc chủ động mới thành công như ý muốn. Vạn sự thắng ý.

Mậu Tuất 66 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Hỷ sự vui vẻ.

Bính Tuất 78 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ.

Hợi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Hợi Nam và nữ tháng này: Tốt

Quý Hợi 41và 101 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Tân Hợi 53 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Phòng chi tiêu hao tán.

Kỷ Hợi 65 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Buồn vui thất thường. Nữ: Công việc khá hanh thông. Phúc lộc song toàn.

Đinh Hợi 77 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Ất Hợi 89 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Vạn sự như ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán.

Tử Vi Gia Thiên Phúc

Phone: (514) 342 2809

Montreal – Canada