Tử vi trong tháng của Tử vi gia Thiên Phúc: Từ ngày 08/10/2021 đến ngày 07/11/2021

22 Tháng Mười, 2021 | Tử vi,Tử vi
Tử Vi gia Thiên Phúc

Tháng Chín (Mậu Tuất/ năm Tân Sửu 2021). Từ ngày 08 Oct đến ngày 07 Nov 2021.

Tháng này khắc các tuổi: Mậu Thìn, Canh Thìn, Giáp Thìn

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tý Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Giáp Tý 38 và 98 tuổi: Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Nhâm Tý 50 tuổi: Nam: Công việc có quý nhân giúp sức hanh thông. Buồn vui thất thường. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ.

Canh Tý 62 tuổi: Nam: Công việc có quý nhân giúp sức hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Phòng chi tiêu hao tán.

Mậu Tý 74 tuổi: Nam: Công việc khá hanh thông. Buồn vui thất thường. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Bính Tý 86 tuổi: Nam: Công việc bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Cũng như nam. Vạn sự thắng ý.

Sửu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Sửu Nam và Nữ tháng này: Tốt

Ất Sửu 37 tuổi và 97 tuổi: Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Phòng chi tiêu hao tán.

Quý Sửu 49 tuổi: Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức. Hỷ sự vui vẻ.

Tân Sửu 61 tuổi: Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự như ý. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Phòng chi tiêu hao tán.

Kỹ Sửu 73 tuổi: Nam: Công việc tiếp tục. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Hỷ sự vui vẻ.

Đinh Sửu 85 tuổi: Nam: Công việc tiếp tục. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Dần

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dần Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Bính Dần 36 và 96 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Phòng thị phi miệng tiếng.

Giáp Dần 48 tuổi: Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc chủ động mới thành công như ý muốn. Vạn sự thắng ý.

Nhâm Dần 60 tuổi: Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Canh Dần 72 tuổi: Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Mậu Dần 84 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Phúc lộc may mắn.

Mão

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mão Nam và Nữ tháng này: Xấu

Đinh Mão 35 và 95 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Hỷ sự vui vẻ.

Ất Mão 47 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục mệt nhọc. Lấy đức thắng số. Nữ: Mưu sự trước khó sau dễ. Phòng chi tiêu hao tán.

Quý Mão 59 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục cố gắng. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Phòng chi tiêu hao tán.

Tân Mão 71 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục cố gắng. Sức khỏe là vàng.

Kỹ Mão 83 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Cẩn thận nơi sông nước.

Thìn

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thìn Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Mậu Thìn 34 và 94 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Bính Thìn 46 tuổi. Nam: Công việc bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục. Sau cơn mưa trời lại sáng.

Giáp Thìn 58 tuổi. Nam: Công việc bình thường. nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Có tin buồn.

Nhâm Thìn 70 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Vạn sự như ý.

Canh Thìn 82 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Tỵ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tỵ Nam và Nữ tháng này: Tốt

Kỷ Tỵ 33 và 93 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Hỷ sự vui vẻ.

Đinh Tỵ 45 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Tình cảm nổi trôi.

Ất Tỵ 57 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Phòng chi tiêu hao tán.

Quý Tỵ 69 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Tân Tỵ 81 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Hỷ sự vui vẻ. Công việc khá hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán.

Ngọ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Ngọ Nam và Nữ tháng này: Tốt

Canh Ngọ 32 và 92 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Phòng thị phi miệng tiếng.

Mậu Ngọ 44 tuổi. Nam: Công việc tiến tới thành công. Vạn sự như ý. Nữ: Cũng như nam. Công việc khá hanh thông. Vạn sự như ý.

Bính Ngọ 56 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý.

Giáp Ngọ 68 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Nhâm Ngọ 80 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Phòng thị phi miệng tiếng. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Mùi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mùi Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Tân Mùi 31 và 91 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Được hưởng phúc ăn mặc. Phòng chi tiêu hao tán.

Kỷ Mùi 43 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Có may mắn về tài lộc. Cẩn thận nơi sông nước.

Đinh Mùi 55 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Có may mắn về tài lộc. Vạn sự như ý.

Ất Mùi 67 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục mệt nhọc. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ:

Quý Mùi 79 tuổi. Nam:

Thân

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thân Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Nhâm Thân 30 và 90 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Có tin buồn. Nữ: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Canh Thân 42 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự như ý. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Mậu Thân 54 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Có tin buồn. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý.

Giáp Thân 78 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý.

Dậu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dậu Nam và Nữ tháng này: Xấu

Quý Dậu 29 và 89 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau dễ. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Vạn sự thắng ý.

Tân Dậu 41 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Phòng chi tiêu hao tán.

Kỷ Dậu 53 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Cẩn thận nơi sông nước.

Đinh Dậu 65 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Vạn sự thắng ý.

Ất Dậu 77 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Phòng chi tiêu hao tán.

Tuất

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tuất Nam và Nữ tháng này: Tốt

Giáp Tuất 28 và 88 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Nhâm Tuất 40 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Phòng thị phi miệng tiếng. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Vạn sự như ý.

Canh Tuất 52 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Mậu Tuất 64 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Được hưởng phúc ăn mặc. Phòng tiểu nhân ganh ghét tỵ hiềm.

Bính Tuất 76 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Hợi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Hợi Nam và nữ tháng này: Xấu

Quý Hợi 39 và 99 tuổi. Nam: Được hưởng phúc ăn mặc. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Vạn sự thắng ý.

Tân Hợi 51 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Buồn vui thất thường. Nữ: Được hưởng phúc ăn mặc. Phòng chi tiêu hao tán.

Kỷ Hợi 63 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Có may mắn về tài lộc. Cẩn thận nơi sông nước.

Đinh Hợi 75 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Mưu sự trước khó sau dễ. Vạn sự thắng ý.

Ất Hợi 87 tuổi. Nam: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Vạn sự thắng ý. Nữ: Được hưởng phúc ăn mặc. Phòng chi tiêu hao tán.

Tử Vi Gia Thiên Phúc

Phone: (514) 342 2809

Montreal – Canada