Tử vi trong tháng của Tử vi gia Thiên Phúc: Từ ngày 7/7 đến ngày 8/8/2022

19 Tháng Bảy, 2022 | Tử vi
Tử vi gia Thiên Phúc

Tháng Sáu (Đinh Mùi/ năm Nhâm Dần 2022). Từ ngày 07 July đến ngày 08 Aug 2022.

Tháng này khắc các tuổi: Kỷ Sửu, Tân Sửu, Quý Sửu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tý Nam và Nữ tháng này: Xấu

Giáp Tý 39 và 99 tuổi: Nam: Công việc tiếp tục. nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Được hưởng phúc ăn mặc. Đề phòng kẻ xấu quanh mình.

Nhâm Tý 51 tuổi: Nam: Công việc mệt nhọc. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Canh Tý 63 tuổi: Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Tránh mọi chuyện tranh cãi bất lợi.

Mậu Tý 75 tuổi: Nam: Công việc có quý nhân giúp sức. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Phúc lộc song toàn.

Bính Tý 87 tuổi: Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Công việc chủ động mới thành công như ý muốn. Đức năng thắng số.

Sửu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Sửu Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Ất Sửu 38 tuổi và 98 tuổi: Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý.

Quý Sửu 50 tuổi: Nam: Công việc bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc khá hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán.

Tân Sửu 62 tuổi: Nam: Công việc bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Phúc lộc song toàn.

Kỹ Sửu 74 tuổi: Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán.

Đinh Sửu 86 tuổi: Nam: Công việc bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Dần

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dần Nam và Nữ tháng này: Xấu

Bính Dần 37 và 97 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục cố gắng. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Mưu sự trước khó sau dễ. Vạn sự thắng ý.

Giáp Dần 49 tuổi: Nam: Công việc mệt nhọc. Vạn sự thắng ý. Nữ: Cũng như nam. Vạn sự thắng ý.

Nhâm Dần 61 tuổi: Nam: Công việc tiếp tục. nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc tiếp tục. Vạn sự thắng ý.

Canh Dần 73 tuổi: Nam: Công việc tiếp tục. Chờ đợi thời vận tốt. Nữ: Cũng như nam. Chờ đợi thời vận tốt sẽ đến.

Mậu Dần 85 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Mưu sự trước khó sau dễ. Vạn sự thắng ý.

Mão

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mão Nam và Nữ tháng này: Tốt

Đinh Mão 36 và 96 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự như ý. Nữ: Tài lộc vào lại chi tiêu ra hao tán. Vạn sự thắng ý.

Ất Mão 48 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Quý Mão 60 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Cũng như nam. Công việc hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Tân Mão 72 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Phúc lộc song toàn.

Kỹ Mão 84 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Phòng chi tiêu hao tán.

Thìn

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thìn Nam và Nữ tháng này: Tốt

Mậu Thìn 35 và 95 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Vạn sự như ý. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Bính Thìn 47 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Công việc chủ động mới thành công như ý muốn. Hỷ sự vui vẻ.

Giáp Thìn 59 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Vạn sự như ý. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Cẩn thận nơi sông nước.

Nhâm Thìn 71 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Được hưởng phúc ăn mặc. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Canh Thìn 83 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Tránh mọi chuyện tranh cãi bất lợi.

Tỵ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tỵ Nam và Nữ tháng này: Xấu

Kỷ Tỵ 34 và 94 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. buồn vui thất thường. Nữ: Mưu sự nhiều trở ngại. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Đinh Tỵ 46 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Phòng chi tiêu hao tán.

Ất Tỵ 58 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc tiếp tục cố gắng. Vạn sự thắng ý.

Quý Tỵ 70 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục tiến tới. Phòng chi tiêu hao tán.

Tân Tỵ 82 tuổi. Nam: Công việc tiến tới cố gắng. Buồn vui thất thường. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Vạn sự thắng ý.

Ngọ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Ngọ Nam và Nữ tháng này: Xấu

Canh Ngọ 33 và 93 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Vạn sự thắng ý. Nữ: Cũng như nam. Chờ đợi vận xấu qua mau.

Mậu Ngọ 45 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Cũng như nam. Vạn sự thắng ý.

Bính Ngọ 57 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục tiến tới. Vạn sự thắng ý. Nữ: Cũng như nam. Vạn sự thắng ý.

Giáp Ngọ 69 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc cố gắng tiến tới. Hỷ sự vui vẻ.

Nhâm Ngọ 81 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hy vọng. Vạn sự thắng ý. Nữ: Cũng như nam. Công việc tiến tới. Thành công chờ đợi.

Mùi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mùi Nam và Nữ tháng này: Tốt

Tân Mùi 32 và 92 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Phúc lộc song toàn.

Kỷ Mùi 44 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục tiến tới. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Phòng chi tiêu hao tán.

Đinh Mùi 56 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Phòng thị phi miệng tiếng. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán.

Ất Mùi 68 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Có tin buồn.

Quý Mùi 80 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Công việc tiếp tục thành công. Vạn sự thắng ý.

Thân

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thân Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Nhâm Thân 31 và 91 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Canh Thân 43 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Buồn vui thất thường. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Vạn sự thắng ý.

Mậu Thân 55 tuổi. Nam: Công việc bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục thành công. Vạn sự thắng ý.

Bính thân 67 tuổi. Nam: Năm “Tri Thiên Mệnh”. Cần nguyện với tôn giáo mình theo nhiều hơn. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Cũng như nam. Khuyên ai phận nấy thôi mà. Đông Tây vùng vẫy cũng là uổng công.

Giáp Thân 79 tuổi. Nam: Tuổi già y lộc hưng long. Cây già kết trái những hồng phúc dư.

Dậu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dậu Nam và Nữ tháng này: Tốt

Quý Dậu 30 và 90 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Buồn vui thất thường. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán.

Tân Dậu 42 tuổi. Nam: Công việc tiến tới hanh thông. Buồn vui thất thường. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Kỷ Dậu 54 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Buồn vui lẫn lộn. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Phòng chi tiêu hao tán.

Đinh Dậu 66 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán.

Ất Dậu 78 tuổi. Nam: Trước là việc lớn hoàn thành. Tiếp theo việc nhỏ tốt lành mười phân. Nữ: Môn phong gia nghiệp trường tồn. Một nhà núp bóng tùng quâ nghìn tầm.

Tuất

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tuất Nam và Nữ tháng này: Tốt

Giáp Tuất 29 và 89 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Phúc lộc miên trường. Nữ: Cũng như nam. Hỷ sự vui vẻ.

Nhâm Tuất 41 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Được hưởng phúc ăn mặc. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Canh Tuất 53 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự như ý. Nữ: Cũng như nam. Vạn sự thắng ý.

Mậu Tuất 65 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Phúc lộc song toàn. Nữ: Cũng như nam. Vạn sự thắng ý.

Bính Tuất 77 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Công việc khá hanh thông. Phòng thị phi miệng tiếng.

Hợi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Hợi Nam và nữ tháng này: Trung Bình

Quý Hợi 40 và 100 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục tiến tới. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Phòng chi tiêu hao tán.

Tân Hợi 52 tuổi. Nam: Công việc tiến tới thành công. Vạn sự như ý. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Phúc lộc song toàn.

Kỷ Hợi 64 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Phòng chi tiêu hao tán.

Đinh Hợi 76 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự như ý. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Hỷ sự vui vẻ.

Ất Hợi 88 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Đi xa bất lợi.

Tử Vi Gia Thiên Phúc

Phone: (514) 342 2809

Montreal – Canada