Tử vi trong tháng của Tử vi gia Thiên Phúc: Từ ngày 7/8 đến 6/9/2022

15 Tháng Tám, 2022 | Tử vi
Tử vi gia Thiên Phúc tại Montreal, Canada năm 2008. Hình: TiVi Tuần-san

Tháng Bảy (Mậu Thân/ năm Nhâm Dần 2022). Từ ngày 07 Aug đến ngày 06 Sept 2022.

Tháng này khắc các tuổi: Canh Dần, Giáp Dần, Bính Dần

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tý Nam và Nữ tháng này: Tốt

Giáp Tý 39 và 99 tuổi: Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: cũng như nam: công việc tiếp tục. Vạn sự như ý

Nhâm Tý 51 tuổi: Nam: Công việc hanh thông, vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc khá hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán

Canh Tý 63 tuổi: Nam: Có máy mắn tài lộc bất ngờ. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự như ý.

Mậu Tý 75 tuổi: Nam: Tài lộc vào rồi tiêu ra hao. Vạn sự thắng ý. Nữ: Tài lộc vào ra bất thường. Vạn sự thắng ý.

Bính Tý 87 tuổi: Nam: Mưu sự trước khó sau thành, phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc chủ động mới thành công như ý muốn. Phòng chi tiêu hao tán

Sửu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Sửu Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Ất Sửu 38 tuổi và 98 tuổi: Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức,  hỷ sự vui vẻ.. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý.

Quý Sửu 50 tuổi: Nam: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc bình thường. Vạn sự thắng ý.

Tân Sửu 62 tuổi: Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Tránh mọi chuyện tranh cãi bất lợi. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Hỷ sự vui vẻ.

Kỷ Sửu 74 tuổi: Nam. Công việc có quý nhận giúp sức may mắn. Buồn vui lận lộn. Nữ: Công việc tiếp tục cố gắng. Vạn sự thắng ý.

Đinh Sửu 86 tuổi: Nam: Công việc bình thường. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Dần

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dần Nam và Nữ tháng này: Trung bình

Bính Dần 37 và 97 tuổi. Nam: Đi xa cẩn thận xe cộ. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục bình thương. Vạn sự thắng ý.

Giáp Dần 49 tuổi: Nam: Đi xa cẩn thận xe cộ. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Nhâm Dần 61 tuổi: Nam: Đi xa cẩn thận mọi việc. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Canh Dần 73 tuổi: Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc bình thường. Hỷ sự vui vẻ.

Mậu Dần 85 tuổi. Nam: Đi xa cẩn thận xe cộ. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục cố gắng. Vạn sự thắng ý.

Mão

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mão Nam và Nữ tháng này: Xấu

Đinh Mão 36 và 96 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục cố gắng. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: công việc mệt nhọc. Vạn sự thắng ý.

Ất Mão 48 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cánh giúp sực tận tình. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc tiếp tục cố gắng. Vạn sự thắng ý.

Quý Mão 60 tuổi. Nam: Công việc chủ động mới thành công như ý muốn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Tân Mão 72 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục cố gắng. Vạn sự thắng ý. Nữ: cũng như nam công việc tiếp tục bình thường.

Kỷ Mão 84 tuổi. Nam: Mưu sự có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý. có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Tuổi già phúc lộc trời ban; tinh hoa thong thả là ngày bình an.

Thìn

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thìn Nam và Nữ tháng này: Trung bình

Mậu Thìn 35 và 95 tuổi. Nam: Tài lộc vào rồi lại chi tiêu ra hao tán. Vạn sự như ý. Nữ: Công việc bình thường, phòng chi tiêu hao tán.

Bính Thìn 47 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Tài lộc vào rồi lại chi tiêu hao tán. Phòng thị phi miệng tiếng.

Giáp Thìn 59 tuổi. Nam: Công việc bình thường. Vạn sự như ý. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Nhâm Thìn 71 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc bình thường. Vạn sự thắng ý.

Canh Thìn 83 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có may mắn về tài lộ bất ngờ. Vạn sự như ý.

Tỵ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tỵ Nam và Nữ tháng này: Tốt

Kỷ Tỵ 34 và 94 tuổi. Nam: Mưu sự có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Buồn vui lẫn lộn. Nữ: Cũng như  nam. Tôi buồn không hiểu vì sau tôi buồn

Đinh Tỵ 46 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Buồn vui thất thường. Nữ: Công việc khá hanh thông. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Ất Tỵ 58 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Buồn vui lẫn lộn. Nữ: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Quý Tỵ 70 tuổi. Nam: Công việc hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc chủ động mới thành công như ý muốn. Vạn sự thắng ý.

Tân Tỵ 82 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thánh. Vạn sự thắng ý. Nữ: Cũng như nam. Vạn sự thắng ý.

Ngọ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Ngọ Nam và Nữ tháng này: Tốt

Canh Ngọ 33 và 93 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Đi xa cẩn thận xe cộ. Nữ: Đi xa cẩn thận xe cộ. Vạn sự thắng ý.

Mậu Ngọ 45 tuổi. Nam: Đi xa cẩn thận xe cộ. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Bính Ngọ 57 tuổi. Nam: Công việc Chủ động mới thành công như ý muốn. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức bên cạnh. Vạn sự thắng ý.

Giáp Ngọ 69 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Đi xa cẩn thận xe cộ. Nữ: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Nhâm Ngọ 81 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Đi xa cẩn thận xe cộ. Vạn sự thắng ý.

Mùi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mùi Nam và Nữ tháng này: Trung bình

Tân Mùi 32 và 92 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Buồn vui lẫn lộn.  Nữ: Công việc  bình thường . Vạn sự thắng ý

Kỷ Mùi 44 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý.

Đinh Mùi 56 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc bình thường. Vạn sự thắng ý.

Ất Mùi 68 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Buồn vui thất thường. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Quý Mùi 80 tuổi. Nam: Công việc chủ động mới thành công như ý muốn. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý.

Thân

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thân Nam và Nữ tháng này: Xấu

Nhâm Thân 31 và 91 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Phòng chi tiêu hao tán.  Nữ: Công việc mệt nhọc. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Canh Thân 43 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Cẩn thận về giấy tờ luật lệl. Nữ:Công việc mệt nhọc. Vạn sự thắng ý.

Mậu Thân 55 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Công việc mệt nhọc. Phòng chi tiêu hao tán.

Bính thân 67 tuổi. Nam: Tài lộc vào rồi lại chi tiêu ra hao tán. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Công việc mệt nhọc. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Giáp Thân 79 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Cũng như nam gặp tháng vận khí xấu. Vạn sự thắng ý.

Dậu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dậu Nam và Nữ tháng này: Xấu

Quý Dậu 30 và 90 tuổi. Nam: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục cố gắng. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Tân Dậu 42 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục. Vạn sự thắng ý.

Kỷ Dậu 54 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Công việc tiếp tục.Vạn sự thắng ý.

Đinh Dậu 66 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục cố gắng. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Công việc tiếp tục. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Ất Dậu 78 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức. Vạn sự thắng ý.

Tuất

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tuất Nam và Nữ tháng này: Tốt

Giáp Tuất 29 và 89 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Đi xa cẩn thận xe cộ. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Nhâm Tuất 41 tuổi. Nam: Đi xa mới toại nguyện. Phúc lộc may mắn. Nữ: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Canh Tuất 53 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ, Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Mậu Tuất 65 tuổi. Nam: Công việc bình thường. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục. Vạn sự thắng ý.

Bính Tuất 77 tuổi. Nam: Đi xa may mắn, phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Cũng như nam đi xa may mắn. Vạn sự thắng ý.

Hợi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Hợi Nam và nữ tháng này: Tốt

Quý Hợi 40 và 100 tuổi. Nam: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Tân Hợi 52 tuổi. Nam: Công việc hanh thông. Tránh mọi chuyện tranh cãi ba2161t lợi. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Kỷ Hợi 64 tuổi. Nam: Công việc Có quý nhân giúp sức hanh thông. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Công việc khá hanh thông. Phòng thị phi miệng tiếng bất lợi

Đinh Hợi 76 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Công việc hanh thông. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Ất Hợi 88 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc tiếp tục cố gắng. Vạn sự thắng ý.

Tử Vi Gia Thiên Phúc

Phone: (514) 342 2809

Montreal – Canada