Tử vi trong tháng của Tử vi gia Thiên Phúc: Từ ngày 9/9 đến ngày10/10/2022.

17 Tháng Chín, 2022 | Tử vi
Tử vi gia Thiên Phúc, cộng tác với báo giấy TiVi Tuần-san trong 30 năm qua, hiện định cư ở Montreal, Canada. Hình: TiVi Tuần-san

Tháng Tám (Kỷ Dậu) năm Nhâm Dần 2022. Từ ngày9 Sept đến ngày 10 Oct 2022.

Tháng này khắc các tuổi: Tân Mão, Ất Mão, Đinh Mão

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tý Nam và Nữ tháng này: Trung bình

Giáp Tý 39 và 99 tuổi: Nam: Công việc bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Hỷ sự vui vẻ.

Nhâm Tý 51 tuổi: Nam: Có tin vui hỷ sự. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Canh Tý 63 tuổi: Nam: Có tin vui hỷ sự. Phúc lộc bình an. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự như ý.

Mậu Tý 75 tuổi: Nam: Công việc chủ động mới thành công như ý muốn. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Mưu sự trước khó sau dễ. Vạn sự thắng ý.

Bính Tý 87 tuổi: Nam: Mưu sự nhiều trở ngại, phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Tài lộc vào ra bất thường. Cẩn thận nơi sông nước.

Sửu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Sửu Nam và Nữ tháng này: Tốt

Ất Sửu 38 tuổi và 98 tuổi: Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Quý Sửu 50 tuổi: Nam: Công việc hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: được cất nhắc trong công việc. Hỷ sự vui vẻ.

Tân Sửu 62 tuổi: Nam: Có tin vui hỷ sự. Phúc lộc bình an. Nữ: Công việc hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Kỷ Sửu 74 tuổi: Nam. Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc khá hanh thông. Buồn vui bất thường.

Đinh Sửu 86 tuổi: Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Buồn vui thất thường.

Dần

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dần Nam và Nữ tháng này: Tốt

Bính Dần 37 và 97 tuổi. Nam: Công việc chủ động mới thành công như ý muốn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Giáp Dần 49 tuổi: Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Nhâm Dần 61 tuổi: Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Công việc hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Canh Dần 73 tuổi: Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Mậu Dần 85 tuổi. Nam: Mưu sự trước dở sau hay. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc khá hanh thông. Hỷ sự vui vẻ.

Mão

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mão Nam và Nữ tháng này: Xấu

Đinh Mão 36 và 96 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau dễ. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: công việc mệt nhọc. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Ất Mão 48 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công có quý nhân giúp sức. Buồn vui bất thường.

Quý Mão 60 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục. Vạn sự thắng ý.

Tân Mão 72 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Phúc lộc song toàn. Nữ: Công việc tiếp tục. Vạn sự thắng ý.

Kỷ Mão 84 tuổi. Nam: Tuổi già vận đến càng hay. Vinh hoa thong thả là ngày bình an. Nữ: Ai ơi chớ oàn muộn màng. Hết cơn bĩ cực đến hồi thới lai.

Thìn

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thìn Nam và Nữ tháng này: Xấu

Mậu Thìn 35 và 95 tuổi. Nam: Công việc chủ động mới thành công như ý muốn. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức tận tình. Vạn sự thắng ý.

Bính Thìn 47 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Phúc lộc bình an. Nữ: Công việc tiếp tục. Cẩn thận nơi sông nước.

Giáp Thìn 59 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục có quý nhân bên cạnh giúp sức. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức. Phúc lộc bình an.

Nhâm Thìn 71 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sực. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Công việc mệt nhọc. Giữ gìn sức khỏe là vàng.

Canh Thìn 83 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau dễ. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục. Phòng thị phi miệng tiếng.

Tỵ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tỵ Nam và Nữ tháng này: Trung bình

Kỷ Tỵ 34 và 94 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Tài lộc vào rồi lại chi tiêu ra hết. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Có tin buồn.

Đinh Tỵ 46 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc bình thường. Vạn sự thắng ý.

Ất Tỵ 58 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Phòng thị phi miệng tiếng bất lợi. Nữ: Công việc tiếp tục. Vạn sự thắng ý.

Quý Tỵ 70 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc bình thường. Có tin buồn.

Tân Tỵ 82 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Phúc lộc bình an. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý.

Ngọ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Ngọ Nam và Nữ tháng này: Trung bình

Canh Ngọ 33 và 93 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự.Vạn sự như ý. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Hỷ sự vui vẻ.

Mậu Ngọ 45 tuổi. Nam: Công việc chủ động mới thành công như ý muốn.Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ

Bính Ngọ 57 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Cẩn thận nơi sông nước.

Giáp Ngọ 69 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc có quý nhân bênh cạnh giúp sức hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Nhâm Ngọ 81 tuổi. Nam: Được hưởng phúc ăn mặc. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường.Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Mùi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mùi Nam và Nữ tháng này: Tốt

Tân Mùi 32 và 92 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Phúc lộc may mắn. Nữ: Công việc  khá hanh thông. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Kỷ Mùi 44 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công khá hanh thông. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ

Đinh Mùi 56 tuổi. Nam: Công việc hanh thông. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Buồn vui lẫn lộn.

Ất Mùi 68 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Cẩn thận giấy tờ luật lệ.

Quý Mùi 80 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Thân

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thân Nam và Nữ tháng này: Trung bình

Nhâm Thân 31 và 91 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Phòng chi tiêu hao tán.

Canh Thân 43 tuổi. Nam: Công viêc tiếp tục bình thường. Hỷ sự vui vẻ.  Nữ: có may mắn về tài lộc bất ngờ. Vạn sự thắng ý.

Mậu Thân 55 tuổi. Nam: Công việc chủ động mới thành công như ý muốn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.

Bính thân 67 tuổi. Nam: Công việc chủ động mới thành công như ý muốn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Cẩn thận nơi sông nước.

Giáp Thân 79 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Buồn vui lẫn lộn.

Dậu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dậu Nam và Nữ tháng này: Xấu

Quý Dậu 30 và 90 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Công việc tiếp . Vạn sự thắng ý.

Tân Dậu 42 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Phòng thị phi miệng tiếng.  Nữ: Công việc mệt nhọc. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Kỷ Dậu 54 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục. Vạn sự thắng ý.

Đinh Dậu 66 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Cẩn thận nơi về giấy tờ luật lệ. Nữ: Công việc tiếp tục cố gắng. Vạn sự thắng ý.

Ất Dậu 78 tuổi. Nam: Công việc  tiếp tục. Phòng thị phi miệng tiếng bất lợi. Nữ: Công việc tiếp tục. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Tuất

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tuất Nam và Nữ tháng này: Tốt

Giáp Tuất 29 và 89 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Nhâm Tuất 41 tuổi. Nam: Được hưởng phúc ăn mặc. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc khá hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Canh Tuất 53 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông, Tránh mọi chuyện tranh cãi bất lợi. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Mậu Tuất 65 tuổi. Nam: Công việc có chủ động mới thành công như ý muốn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc hanh thông. Vạn sự như ý.

Bính Tuất 77 tuổi. Nam: Công việc chủ động mới thành công như ý muốn. Nữ: mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Hợi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Hợi Nam và nữ tháng này: Xấu

Quý Hợi 40 và 100 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục. Vạn sự thắng ý.

Tân Hợi 52 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Phúc lộc bình an. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Kỷ Hợi 64 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Đề phòng kẻ xấu quanh mình. Nữ: Công việc mệt nhọc. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Đinh Hợi 76 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục mệt nhọc. Vạn sự thắng ý.

Ất Hợi 88 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục cố gắng. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Tử Vi Gia Thiên Phúc

Phone: (514) 342 2809

Montreal – Canada