Tử vi Thiên Phúc: Từ ngày 04/02/2020 đến ngày 04/03/2020

21 Tháng Hai, 2020 | Tử vi
Tử Vi gia Thiên Phúc

Do tử vi gia Thiên Phúc biên soạn: Tháng Giêng Canh Tý. Tháng này khắc các tuổi: Giáp Thân, Mậu Thân, Nhâm Thân.

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tý Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Giáp Tý 37 và 97 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Có lái xe phải cẩn thận.

Nhâm Tý 48 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau dễ. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Tài lộc vào lại chi tiêu ra hao tán. Có lái xe phải cẩn thận.

Canh Tý 61 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức hanh thông. Được hưởng phúc ăn mặc. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Cẩn thận xe cộ qua lại.

Mậu Tý 73 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Đi xa cẩn thận xe cộ. Vạn sự thắng ý.

Bính Tý 85 tuổi. Nam: Đi xa hoặc thay đổi công việc phải thận trọng. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Tuổi già nghỉ ngơi. Vạn sự thắng ý.

Sửu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Sửu Nam và Nữ tháng này: Tốt

Ất Sửu 36 và 96 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục. Buồn vui thất thường. Nữ: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Quý Sửu 48 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Buồn vui lẫn lộn. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Buồn vui thất thường.

Tân Sửu 60 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Buồn vui lẫn lộn.

Kỷ Sửu 72 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Vạn sự thắng ý. Nữ: Cũng như nam. Công việc hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Đinh Sửu 84 tuổi: Nam: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Phòng tiểu nhân ganh ghét tỵ hiềm. Nữ: Công việc mệt nhọc. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Dần

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dần Nam và Nữ tháng này: Xấu

Bính Dần 35 và 95 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục cố gắng. Phòng chi tiêu hao tán.

Giáp Dần 47 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Phòng thị phi miệng tiếng bất lợi.. Nữ: Cũng như nam. Có may mắn về tài lộc. Vạn sự thắng ý.

Nhâm Dần 59 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau dễ. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Tài lộc vào lại chi tiêu ra hao tán. Phòng thị phi miện tiếng.

Canh Dần 71 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức tận tình. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Được hưởng phúc ăn mặc. Phòng thị phi miệng tiếng bất lợi.

Mậu Dần 83 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Cũng như nam. Vạn sự thắng ý.

Mão

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mão Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Đinh Mão 34 và 94 tuổi. Nam:  Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự trước khó sau dễ. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Ất Mão 46 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Tránh mọi chuyện tranh cãi bất lợi.

Quý Mão 58 tuổi. Nam: Công việc bình thường. Phòng tiểu nhân ganh ghét tỵ hiềm. Nữ: Mưu sự trước khó sau dễ. Vạn sự thắng ý.

Tân Mão 70 tuổi. Nam: Có tin vui về nghề nghiệp. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý.

Kỷ Mão 82 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Phúc lộc may mắn. Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Phúc lộc bình an.

Thìn

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thìn Nam và Nữ tháng này: Xấu

Mậu Thìn 33 và 93 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục với tinh thần nhẫn nại. Vạn sự thắng ý. Nữ: Ai ơi chớ oán muộn màng. Hết cơn bỉ cực đến ngày thái lai.

Bính Thìn 45 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục với tinh thần dũng cảm. Vạn sự thắng ý.

Giáp Thìn 57 tuổi. Nam: Tài lộc vượng vào đầu xuân. Nên làm nhiều việc thiện sẽ gặp nhiều may mắn. Nữ: Sao hạn mộc đức giải cứu bình an, chuyển xấu thành tốt. Vạn sự thắng ý.

Nhâm Thìn 69 tuổi. Nam: Đi xa bất lợi. Có lái xe phải cẩn thận. Nữ: Cũng như nam. Đi xa bất lợi. Có lái xe phải cẩn thận.

Canh Thìn 81 tuổi. Nam: Hạn sao mộc đức là hạn lành. Cứu nguy thành an. Vạn sự thắng ý. Nữ: Hạn sao Thủy Diệu gặp bệnh phù. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Tỵ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tỵ Nam và Nữ tháng này: Xấu

Kỷ Tỵ 32 và 92 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục có quý nhân giúp sức. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Đinh Tỵ 44 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau dễ. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc mệt nhọc. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

At Tỵ 56 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Vạn sự thắng ý. Nữ: Cũng như nam. Mưu sự nhiều trở ngại. Vạn sự thắng ý.

Quý Tỵ 68 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Cũng như nam. Mưu sự nhiều trở ngại. Vạn sự thắng ý.

Tân Tỵ 80 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức tận tình. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Cũng như nam. Công việc có quý nhân giúp sức. Vạn sự thắng ý.

Ngọ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Ngọ Nam và Nữ tháng này: Tốt

Canh Ngọ 31 và 91 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Được hưởng phúc ăn ngon mặc đẹp. Nữ: Cũng như nam. Được hưởng phúc ăn ngon mặc đẹp.

Mậu Ngọ 43 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Cũng như nam. Công việc bình thường. Vạn sự thắng ý.

Bính Ngọ 55 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Mưu sự nhiều trở ngại. Phòng chi tiêu hao tán.

Giáp Ngọ 67 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Vạn sự thắng ý. Nữ: Cũng như nam. Có may mắn về tài lộc. Sức khỏe là vàng.

Nhâm Ngọ 79 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Tài lộc vào lại chi tiêu ra hao tán. Nữ: Công việc mệt nhọc. Phòng chi tiêu hao tán.

Mùi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mùi Nam và Nữ tháng này: Tốt

Tân Mùi 30 và 90 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức hanh thông. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc bình thường. Vạn sự thắng ý.

Kỷ Mùi 42 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Phúc lộc bình an. Nữ: Cũng như nam. Công việc hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Đinh Mùi 54 tuổi. Nam: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Vạn sự như ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Hỷ sự vui vẻ.

Ất Mùi 66 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc bình thường. Vạn sự thắng ý.

Quý Mùi 78 tuổi. Nam:  Công việc tiếp tục hanh thông. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Công việc bình thường. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Thân

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thân Nam và Nữ tháng này: Xấu

Nhâm thân 29 và 89 tuổi. Nam: Đi xa bất lợi. Có lái xe phải cẩn thận. Nữ: Mưu sự nhiều trở ngại. Phòng chi tiêu hao tán.

Canh Thân 41 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức tận tình. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc mệt nhọc. Hỷ sự vui vẻ.

Mậu Thân 53 tuổi. Nam: Đi xa bất lợi. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Cũng như nam. Đi xa bất lợi. Có lái xe phải cẩn thận.

Bính Thân 65 tuổi. Nam: Đi xa cẩn thận. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Đi xa bất lợi. Vạn sự thắng ý.

Giáp Thân 77 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc. Phúc lộc bình an. Nữ: Cũng như nam. Có may mắn về tài lộc. Vạn sự thắng ý.

Dậu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dậu Nam và Nữ tháng này: Tốt

Quý Dậu 28 và 88 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Tân Dậu 40 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Vạn sự như ý. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ.

Kỷ Dậu 52 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Cũng như nam. Mưu sự nhiều trở ngại. Vạn sự thắng ý.

Đinh Dậu 64 tuổi. Nam: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Ất Dậu 76 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Tuất

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tuất Nam và Nữ tháng này: Tốt

Giáp Tuất 27 và 87 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Vạn sự như ý. Nữ: Cũng như nam. Có may mắn về tài lộc. Phòng tiểu nhân ganh ghét tỵ hiềm.

Nhâm Tuất 39 tuổi. Nam: Mưu sự có quý nhân giúp sức may mắn. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Canh Tuất 51 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức hanh thông. Phúc lộc bình an. Nữ: Mưu sự có quý nhân giúp sức may mắn. Phòng thị phi miệng tiếng.

Mậu Tuất 63 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Bính Tuất 75 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: công việc hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán.

Hợi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Hợi Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Quý Hợi 38 và 98 tuổi. Nam: công việc tiếp tục bình thường. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Cũng như nam. Công việc bình thường. Vạn sự thắng ý.

Tân Hợi 50 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Buồn vui thất thường. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Buồn vui lẫn lộn.

Kỷ Hợi 62 tuổi. Nam: Công việc chủ động mới thành công như lòng mong muốn của mình. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Đinh Hợi 74 tuổi. Nam: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Ất Hợi 86 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Buồn vui thất thường. Nữ: Cũng như nam. Công việc bình thường. Vạn sự thắng ý.

 

Tử Vi Gia Thiên Phúc
Phone: (514) 342 2809
Montreal – Canada