Tử vi Thiên Phúc: Từ ngày 05/04/2021 đến ngày 05/04/2021

16 Tháng Tư, 2021 | Tử vi
Tử Vi gia Thiên Phúc

Do tử vi gia Thiên Phúc biên soạn: Tháng Ba (Nhâm Thìn) năm Tân Sửu (2021). Tháng này khắc các tuổi: Bính Tuất, Giáp Tuất, Nhâm Tuất.

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tý Nam và Nữ tháng này: Xấu

Giáp Tý 38 và 98 tuổi: Nam: Công việc tiếp tục mệt nhọc. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục. Phòng thị phi miệng tiếng bất lợi.

Nhâm Tý 50 tuổi: Nam: Công việc mệt nhọc. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Cũng như nam. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Canh Tý 62 tuổi: Nam: Có tin vui hỷ sự. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục cố gắng. Phòng thị phi miệng tiếng.

Mậu Tý 74 tuổi: Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Mưu sự trước khó sau dễ. Phòng thị phi miệng tiếng.

Bính Tý 86 tuổi: Nam: Công việc tiếp tục cố gắng. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Phòng thị phi miệng tiếng bất lợi.

Sửu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Sửu Nam và Nữ tháng này: Tốt

Ất Sửu 37 tuổi và 97 tuổi: Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Vạn sự như ý. Nữ: Công việc khá hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán.

Quý Sửu 49 tuổi: Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Tân Sửu 61 tuổi: Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Tài lộc vào lại chi tiêu ra hao tán.

Kỹ Sửu 73 tuổi: Nam: Công việc có quý nhân giúp sứ hanh thông. Vạn sự như ý. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ.

Đinh Sửu 85 tuổi: Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự như ý. Nữ: Công việc tiếp tục thành tựu như ý muốn. Đề phòng tiểu nhân ganh ghét tỵ hiềm.

Dần

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dần Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Bính Dần 36 và 96 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức hanh thông. Được hưởng phúc ăn mặc.

Giáp Dần 48 tuổi: Nam:  Công việc tiếp tục hanh thông. Có tin buồn. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Nhâm Dần 60 tuổi: Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Cần cố gắng hơn nữa.

Canh Dần 72 tuổi: Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc bình thường. Vạn sự thắng ý.

Mậu Dần 84 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Có chuyện lo buồn. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Mão

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mão Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Đinh Mão 35 và 95 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Phúc lộc may mắn.

Ất Mão 47 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Phòng chi tiêu hao tán.

Quý Mão 59 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Phúc lộc bình an.

Tân Mão 71 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Cẩn thận nơi sông nước khi tắm biển. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Phòng chi tiêu hao tán.

Kỹ Mão 83 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc khá hanh thông. Hỷ sự vui vẻ.

Thìn

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thìn Nam và Nữ tháng này: Xấu

Mậu Thìn 34 và 94 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Mưu sự trước dở sau hay. Vạn sự thắng ý.

Bính Thìn 46 tuổi. Nam: Công việc gặp trở ngại. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý.

Giáp Thìn 58 tuổi. Nam: Công việc bình thường. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Công việc tiếp tục cố gắng. Vạn sự thắng ý.

Nhâm Thìn 70 tuổi. Nam: Có tin vui về giấy tờ đang mong đợi. Phòng thị phi miệng tiếng. Nữ: Công việc tiếp tục. Vạn sự thắng ý.

Canh Thìn 82 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc tiếp tục. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Tỵ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tỵ Nam và Nữ tháng này: Tốt

Kỷ Tỵ 33 và 93 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức hanh thông. Buồn vui thất thường. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Phúc lộc triền miên.

Đinh Tỵ 45 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Buồn vui lẫn lộn. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Ất Tỵ 57 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Buồn vui thất thường. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý.

Quý Tỵ 69 tuổi. Nam: Công việc bình thường. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Cũng như nam. Công việc tiếp tục. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Tân Tỵ 81 tuổi. Nam: Tuổi già vận đến càng hay. Kinh hoa thông thả là ngày bình an. Nữ: Tự nhiên phúc lộc miên trường. Càng về vận cuối lại càng hanh thông.

Ngọ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Ngọ Nam và Nữ tháng này: Xấu

Canh Ngọ 32 và 92 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục mệt nhọc. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc mệt nhọc. Vạn sự thắng ý.

Mậu Ngọ 44 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục cố gắng. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự trước khó sau dễ. Vạn sự thắng ý.

Bính Ngọ 56 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hy vọng Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý.

Giáp Ngọ 68 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau dễ. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc quyết định mau chóng. Vạn sự thắng ý.

Nhâm Ngọ 80 tuổi. Nam: Người hiền gây dựng nên nhà. Phúc theo nghiệp tới lại càng vinh hoa. Nữ: Ai ơi chớ oán muộn màn. Hết cơn bỉ cực đến ngày thái lai.

Mùi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mùi Nam và Nữ tháng này: Tốt

Tân Mùi 31 và 91 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Phòng chi tiêu hao tán.

Kỷ Mùi 43 tuổi. Nam: Công việc bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Hỷ sự vui vẻ.

Đinh Mùi 55 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Phúc lộc may mắn. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Phúc lộc bình an.

Ất Mùi 67 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Phòng chi tiêu hao tán.

Quý Mùi 79 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Vạn sự thắng ý.

Thân

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thân Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Nhâm Thân 30 và 90 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc bình thường. Phòng rủi ro bất ngờ.

Canh Thân 42 tuổi. Nam: Công việc bình thường. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Mậu Thân 54 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc bình thường. Vạn sự thắng ý.

Bính Thân 66 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Giáp Thân 78 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc khá hanh thông. Phòng thị phi miệng tiếng.

Dậu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dậu Nam và Nữ tháng này: Xấu

Quý Dậu 29 và 89 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Nên chăm sóc giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Tân Dậu 41 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Mưu sự trước khó sau dễ. Phòng chi tiêu hao tán.

Kỷ Dậu 53 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức tận tình. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức. Hỷ sự vui vẻ.

Đinh Dậu 65 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Phúc lộc bình an.

Ất Dậu 77 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Phòng chi tiêu hao tán.

Tuất

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tuất Nam và Nữ tháng này: Xấu

Giáp Tuất 28 và 88 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục cố gắng. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục mệt nhọc. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.

Nhâm Tuất 40 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự trước khó sau dễ. Vạn sự thắng ý.

Canh Tuất 52 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc tiếp tục. Vạn sự thắng ý.

Mậu Tuất 64 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau dễ. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự trước khó sau dễ. Vạn sự thắng ý.

Bính Tuất 76 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau dễ. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Có tin buồn.

Hợi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Hợi Nam và nữ tháng này: Tốt

Quý Hợi 39 và 99 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Tân Hợi 51 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán.

Kỷ Hợi 63 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức hanh thông. Phúc lộc may mắn.

Đinh Hợi 75 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục thành công. Vạn sự thắng ý.

Ất Hợi 87 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Hỷ sự vui vẻ.

 

Tử Vi Gia Thiên Phúc
Phone: (514) 342 2809
Montreal – Canada