Tử vi Thiên Phúc: Từ ngày 06/03/2021 đến ngày 04/04/2021

19 Tháng Ba, 2021 | Tử vi
Tử Vi gia Thiên Phúc

Do tử vi gia Thiên Phúc biên soạn: Tháng Hai (Tân Mão/năm Tân Sửu, 2021). Tháng này khắc các tuổi: Quý Dậu, Kỷ Dậu, Đinh Dậu.

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tý Nam và Nữ tháng này: Tốt

Giáp Tý 38 và 98 tuổi: Nam: Công việc khá hanh thông. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Nhâm Tý 50 tuổi: Nam: Công việc tiếp tục thành tựu. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Tình có cũng như không.

Canh Tý 62 tuổi: Nam: Có tin vui hỷ sự. Cẩn thận nơi sông nước nguy hiểm. Nữ: Công việc bình thường. Tình có cũng như không.

Mậu Tý 74 tuổi: Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc mệt nhọc. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Bính Tý 86 tuổi: Nam: Có tin vui hỷ sự. Đề phòng kẻ xấu quanh mình. Nữ: Công việc bình thường. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Sửu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Sửu Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Ất Sửu 37 tuổi và 97 tuổi: Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc bình thường. Có tin buồn.

Quý Sửu 49 tuổi: Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc mệt nhọc. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Tân Sửu 61 tuổi: Nam: Công việc bình thường. Có tin buồn. Nữ: Cũng như nam. Công việc tiếp tục. Buồn vui thất thường.

Kỹ Sửu 73 tuổi: Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Đinh Sửu 85 tuổi: Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Buồn vui thất thường. Nữ: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Vạn sự thắng ý.

Dần

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dần Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Bính Dần 36 và 96 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Giáp Dần 48 tuổi: Nam: Công việc bình thường. Tình có cũng như không. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Buồn vui thất thường.

Nhâm Dần 60 tuổi: Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc bình thường. Buồn vui lẫn lộn.

Canh Dần 72 tuổi: Nam: Có tin vui hỷ sự. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Buồn vui lẫn lộn.

Mậu Dần 84 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Mão

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mão Nam và Nữ tháng này: Tốt

Đinh Mão 35 và 95 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc khá hanh thông. Buồn vui thất thường.

Ất Mão 47 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Quý Mão 59 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Tân Mão 71 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Cẩn thận giấy tờ luật lệ. Nữ: Công việc chủ động mới thành công như ý muốn. Vạn sự thắng ý.

Kỹ Mão 83 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc thành công như lòng mong ước. Vạn sự như ý.

Thìn

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thìn Nam và Nữ tháng này: Xấu

Mậu Thìn 34 và 94 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc mệt nhọc. Vạn sự thắng ý.

Bính Thìn 46 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức tận tình. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Công việc tiếp tục cố gắng. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Giáp Thìn 58 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau dễ. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc mệt nhọc. Buồn vui thất thường.

Nhâm Thìn 70 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc mệt nhọc. Đức năng thắng số.

Canh Thìn 82 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục cố gắng. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức. Vạn sự thắng ý.

Tỵ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tỵ Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Kỷ Tỵ 33 và 93 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc bình thường. Vạn sự thắng ý.

Đinh Tỵ 45 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Ất Tỵ 57 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Phúc lộc bình an. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Quý Tỵ 69 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc bình thường. Phòng trộm cắp bất lương.

Tân Tỵ 81 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức hanh thông. Nên chăm sóc giữ gìn sức khỏe là vàng.

Ngọ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Ngọ Nam và Nữ tháng này: Xấu

Canh Ngọ 32 và 92 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Có tin vui về giấy tờ đang mong đợi. Đức năng thắng số.

Mậu Ngọ 44 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc mệt nhọc. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Bính Ngọ 56 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Công việc tiếp tục. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Giáp Ngọ 68 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Phúc lộc song toàn. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức tận tình. Vạn sự thắng ý.

Nhâm Ngọ 80 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Mùi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mùi Nam và Nữ tháng này: Xấu

Tân Mùi 31 và 91 tuổi. Nam: Thời khó, thế khó, khó làm yếu ta. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc chủ động mới thành công như ý mong muốn.

Kỷ Mùi 43 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục thành tựu. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Mưu sự nhiều trở ngại. Vạn sự thắng ý.

Đinh Mùi 55 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Hỷ sự vui vẻ.

Ất Mùi 67 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có may mắn về tài lộc. Nên giữ gìn sức khỏe vàng.

Quý Mùi 79 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Mưu sự nhiều trở ngại. Vạn sự thắng ý.

Thân

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thân Nam và Nữ tháng này: Xấu

Nhâm Thân 30 và 90 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Phòng tiểu nhân ganh ghét tỵ hiềm.

Canh Thân 42 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Mưu sự nhiều trở ngại. Vạn sự thắng ý.

Mậu Thân 54 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Mưu sự nhiều trở ngại. Vạn sự thắng ý.

Bính Thân 66 tuổi. Nam: Chờ vận xấu qua. Phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Công việc tiếp tục cố gắng. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Giáp Thân 78 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức tận tình. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Phúc lộc bình an.

Dậu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dậu Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Quý Dậu 29 và 89 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc mệt nhọc, cố gắng. Phòng thị phi miệng tiếng.

Tân Dậu 41 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý.

Kỷ Dậu 53 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Hỷ sự vui vẻ, bình an. Nữ: Công việc bình thường. Vạn sự thắng ý.

Đinh Dậu 65 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Hỷ sự vui vẻ.

Ất Dậu 77 tuổi. Nam: Công việc bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Phòng trộm cắp bất lương.

Tuất

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tuất Nam và Nữ tháng này: Tốt

Giáp Tuất 28 và 88 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý.

Nhâm Tuất 40 tuổi. Nam: Công việc hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán.

Canh Tuất 52 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Mậu Tuất 64 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Bính Tuất 76 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Hợi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Hợi Nam và nữ tháng này: Xấu

Quý Hợi 39 và 99 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục cố gắng. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Mưu sự nhiều trở ngại. Vạn sự thắng ý.

Tân Hợi 51 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức tận tình. Buồn vui lẫn lộn. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Kỷ Hợi 63 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc bình thường. Có tin buồn.

Đinh Hợi 75 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau dễ. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc khá hanh thông. Buồn vui thất thường.

Ất Hợi 87 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục cố gắng. Phòng trộm cắp bất lương.

 

Tử Vi Gia Thiên Phúc
Phone: (514) 342 2809
Montreal – Canada