Tử vi Thiên Phúc: Từ ngày 06/06/2021 đến ngày 07/07/2021

18 Tháng Sáu, 2021 | Tử vi
Tử Vi gia Thiên Phúc

Do tử vi gia Thiên Phúc biên soạn: Tháng Năm (Giáp Ngọ/ năm Tân Sửu 2021). Tháng này khắc các tuổi: Nhâm Tý, Giáp Tý, Mậu Tý

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tý Nam và Nữ tháng này: Xấu

Giáp Tý 38 và 98 tuổi: Nam: Công việc chủ động mới thành công như ý muốn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Lo buồn vô ích.

Nhâm Tý 50 tuổi: Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Buồn vui lẫn lộn. Nữ: Tiếp tục cố gắng. Vạn sự thắng ý.

Canh Tý 62 tuổi: Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Công việc mệt nhọc. Cẩn thận kẻ xấu quanh mình.

Mậu Tý 74 tuổi: Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc mệt nhọc. Buồn vui thất thường.

Bính Tý 86 tuổi: Nam: Công việc tiếp tục cố gắng. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc bình thường. Buồn vui lẫn lộn.

Sửu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Sửu Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Ất Sửu 37 tuổi và 97 tuổi: Nam: Có tin vui hỷ sự. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Hỷ sự vui vẻ.

Quý Sửu 49 tuổi: Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Được hưởng phúc ăn mặc. Lo buồn vô ích.

Tân Sửu 61 tuổi: Nam: Có tin vui hỷ sự. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc bình thường. Buồn lo vô ích.

Kỹ Sửu 73 tuổi: Nam: Công việc mệt nhọc. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Công việc bình thường. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Đinh Sửu 85 tuổi: Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc chủ động mới thành công như ý muốn. Vạn sự thắng ý.

Dần

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dần Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Bính Dần 36 và 96 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Giáp Dần 48 tuổi: Nam: Công việc chủ động mới thành công như ý muốn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc bình thường. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Nhâm Dần 60 tuổi: Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Cũng như nam. Có quý nhân giúp sức. Vạn sự thắng ý.

Canh Dần 72 tuổi: Nam: Công việc tiếp tục mệt nhọc. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý.

Mậu Dần 84 tuổi. Nam: Được hưởng phúc ăn mặc. Phòng thị phi miệng tiếng. Nữ: Công việc bình thường. Hỷ sự vui vẻ.

Mão

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mão Nam và Nữ tháng này: Xấu

Đinh Mão 35 và 95 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Mưu sự trước khó sau dễ. Vạn sự thắng ý.

Ất Mão 47 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc mệt nhọc. Cẩn thận nơi sông nước.

Quý Mão 59 tuổi. Nam: Mưu sự có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc mệt nhọc. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Tân Mão 71 tuổi. Nam: Mưu sự gặp trở ngại. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc mệt nhọc. Tránh mọi chuyện tranh cãi bất lợi.

Kỹ Mão 83 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc chủ động mới thành công như lòng mong muốn. Vạn sự thắng ý.

Thìn

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thìn Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Mậu Thìn 34 và 94 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Có tin buồn. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Buồn vui thất thường.

Bính Thìn 46 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Tránh mọi chuyện tranh cãi bất lợi. Nữ: Công việc tiếp tục. Buồn vui tranh cãi bất lợi.

Giáp Thìn 58 tuổi. Nam: Công việc bình thường. Có tin buồn. Nữ: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Trách tranh cãi bất lợi.

Nhâm Thìn 70 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bênh cạnh giúp sức hanh thông. Buồn vui thất thường. Nữ: Công việc khá hanh thông. Tránh tranh cãi hỏng việc.

Canh Thìn 82 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Tỵ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tỵ Nam và Nữ tháng này: Xấu

Kỷ Tỵ 33 và 93 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Công việc gặp trở ngại. Tình cảm nổi trôi.

Đinh Tỵ 45 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc chủ động mới thành công như ý muốn. Vạn sự thắng ý.

Ất Tỵ 57 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Tình cảm xuống dốc. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Cẩn thận nơi sông nước.

Quý Tỵ 69 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Tình cảm sa sút. Nữ: Công việc tiếp tục cố gắng. Vạn sự thắng ý.

Tân Tỵ 81 tuổi. Nam: Được hưởng phúc ăn mặc. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Có may mắn về phúc lợi bất ngờ. Vạn sự như ý.

Ngọ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Ngọ Nam và Nữ tháng này: Tốt

Canh Ngọ 32 và 92 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Mậu Ngọ 44 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Có tin vui về giấy tờ đang mong đợi. Vạn sự thắng ý.

Bính Ngọ 56 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Hỷ sự vui vẻ.

Giáp Ngọ 68 tuổi. Nam: Công việc chủ động mới thành công như ý mong muốn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Hỷ sự vui vẻ.

Nhâm Ngọ 80 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Mùi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mùi Nam và Nữ tháng này: Tốt

Tân Mùi 31 và 91 tuổi. Nam: Được hưởng phúc ăn mặc. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Kỷ Mùi 43 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Công việc chủ động mới thành công như ý muốn. Vạn sự thắng ý.

Đinh Mùi 55 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc chủ động mới thành công như ý muốn.

Ất Mùi 67 tuổi. Nam: Được hưởng phúc ăn mặc. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Cẩn thận nơi sông nước.

Quý Mùi 79 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Được hưởng phúc ăn mặc. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Thân

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thân Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Nhâm Thân 30 và 90 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Cũng như nam. Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Canh Thân 42 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Có tin buồn.

Mậu Thân 54 tuổi. Nam: Công việc bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc mệt nhọc. Buồn vui thất thường.

Bính Thân 66 tuổi. Nam: Công việc tạm ổn định. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc bình thường. Vạn sự thắng ý.

Giáp Thân 78 tuổi. Nam: Công việc chủ động mới thành công như ý muốn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Vạn sự thắng ý.

Dậu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dậu Nam và Nữ tháng này: Tốt

Quý Dậu 29 và 89 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Phúc lộc bình an. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Được hưởng phúc ăn mặc.

Tân Dậu 41 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Tình cảm nổi trôi.

Kỷ Dậu 53 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Phúc lộc may mắn. Nữ: Công việc khá hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Đinh Dậu 65 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Phúc lộc may mắn. Nữ: Công việc khá hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Ất Dậu 77 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Cẩn thận nơi sông nước.

Tuất

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tuất Nam và Nữ tháng này: Xấu

Giáp Tuất 28 và 88 tuổi. Nam: Công việc chủ động mới thành công như lòng mong muốn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Được cất nhắc trong công việc. Phòng tiểu nhân ganh ghét tỵ hiềm.

Nhâm Tuất 40 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân bênh cạnh giúp sức may mắn. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Canh Tuất 52 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Mưu sự nhiều trở ngại. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Mậu Tuất 64 tuổi. Nam: Được hưởng phúc ăn mặc. Tránh tranh cãi bất lợi. Nữ: Công việc mệt nhọc. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Bính Tuất 76 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự nhiều trở ngại. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Hợi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Hợi Nam và nữ tháng này: Xấu

Quý Hợi 39 và 99 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Vạn sự thắng ý. Nữ: Được hưởng phúc ăn mặc. Buồn vui thất thường.

Tân Hợi 51 tuổi. Nam: Được hưởng phúc ăn mặc (ăn ngon, mặc đẹp). Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục. Buồn vui thất thường.

Kỷ Hợi 63 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Công việc chủ động mới thành công như lòng mong muốn. Vạn sự thắng ý.

Đinh Hợi 75 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau dễ. Phúc lộc bình an. Nữ: Công việc chủ động mới hy vọng thành công. Buồn vui thất thường.

Ất Hợi 87 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau dễ. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc mệt nhọc. Cẩn thận nơi sông nước.

 

Tử Vi Gia Thiên Phúc
Phone: (514) 342 2809
Montreal – Canada