Tử vi Thiên Phúc: Từ ngày 06/07/2020 đến ngày 06/08/2020

24 Tháng Bảy, 2020 | Tử vi
Tử Vi gia Thiên Phúc

Do tử vi gia Thiên Phúc biên soạn: Tháng Sáu Canh Tý. Tháng này khắc các tuổi: Tân Sửu, Quý Sửu, Đinh Sửu.

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tý Nam và Nữ tháng này: Tốt

Giáp Tý 37 và 97 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Sức khỏe là vàng.

Nhâm Tý 49 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý. Có tin vui hỷ sự. Nữ: Có quý nhân bên cạnh giúp sức. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Canh Tý 61 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Phúc lộc bình an.

Mậu Tý 73 tuổi. Nam: Công việc hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Bính Tý 85 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Sức khỏe là vàng.

Sửu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Sửu Nam và Nữ tháng này: Xấu

Ất Sửu 36 và 96 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc tiếp tục cố gắng. Vạn sự thắng ý.

Quý Sửu 48 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Tránh mọi chuyện tranh cãi bất lợi. Nữ: Công việc tiếp tục. Phòng chi tiêu hao tán.

Tân Sửu 60 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Kỷ Sửu 72 tuổi. Nam: Sau cơn mưa trời lại sáng. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Phòng chi tiêu hao tán.

Đinh Sửu 84 tuổi: Nam: Đi xa bất lợi. Vạn sự thắng ý. Nữ: Người hiền gây dựng nên nhà. Phúc theo vận tới tổi già bình an.

Dần

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dần Nam và Nữ tháng này: Xấu

Bính Dần 35 và 95 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Công việc mệt nhọc. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Giáp Dần 47 tuổi. Nam: Năm khó khăn lại gặp vận xấu. Vạn sự thắng ý. Nữ: Ngồi buồn mà trách ông xanh. Khi vui muốn khóc, buồn tênh lại cười.

Nhâm Dần 59 tuổi. Nam: Công việc chủ động mới thành công như lòng mong muốn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có công mài sắt. Có ngày nên kim.

Canh Dần 71 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau dễ. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Ai ơi chớ oán muộn màng. Hết cơn bỉ cực đến hồi thái lai.

Mậu Dần 83 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức tận tình. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Mưu sự nhiều trở ngại. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Mão

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mão Nam và Nữ tháng này: Tốt

Đinh Mão 34 và 94 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Phòng tiểu nhân ganh ghét tỵ hiềm. Nữ: Công việc khá hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán.

Ất Mão 46 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Quý Mão 58 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Phòng tiểu nhân ganh ghét tỵ hiềm. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán.

Tân Mão 70 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Đi xa cẩn thận xe cộ.

Kỷ Mão 82 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Phòng thị phi miệng tiếng. Nữ: Đi xa bất lợi. Phòng chi tiêu hao tán.

Thìn

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thìn Nam và Nữ tháng này: Xấu

Mậu Thìn 33 và 93 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức tận tình. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc mệt nhọc. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Bính Thìn 45 tuổi. Nam: Gặp lúc khó khăn. Phải tự liệu sức mình. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Giáp Thìn 57 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Buồn vui thất thường.

Nhâm Thìn 69 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau dễ. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Chờ đợi qua cơn mưa. Trời lại sáng bình thường.

Canh Thìn 81 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau dễ. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Tỵ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tỵ Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Kỷ Tỵ 32 và 92 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Có tin buồn. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Phòng chi tiêu hao tán.

Đinh Tỵ 44 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc khá hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán.

At Tỵ 56 tuổi. Nam: Công việc khá hanht thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Phòng thị phi miệng tiếng.

Quý Tỵ 68 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Có tin buồn. Nữ: Công việc khá hanh thông. Phòng thị phi miệng tiếng.

Tân Tỵ 80 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Buồn ơi chào mi. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Phòng thị phi miệng tiếng bất lợi.

Ngọ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Ngọ Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Canh Ngọ 31 và 91 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Phúc lộc song toàn.

Mậu Ngọ 43 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Bính Ngọ 55 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Giáp Ngọ 67 tuổi. Nam:  Có tin vui hỷ sự. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Công việ có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Vạn sự thành ý.

Nhâm Ngọ 79 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Vạn sự thắng ý.

Mùi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mùi Nam và Nữ tháng này: Xấu

Tân Mùi 30 và 90 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Có tin buồn.

Kỷ Mùi 42 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Phòng thị phi miệng tiếng bất lợi. Nữ: Chớ nên vọng đọng lúc khó khăn. Buồn ơ, chào mi!

Đinh Mùi 54 tuổi. Nam: Công việc khó giải quyết. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Không nên khởi sự các việc lớn. Vạn sự thắng ý.

Ất Mùi 66 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc bế tắc. Vạn sự thắng ý.

Quý Mùi 78 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Cẩn thận nơi sông nước.

Thân

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thân Nam và Nữ tháng này: Xấu

Nhâm thân 29 và 89 tuổi. Nam: Công việc bề bộn. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.

Canh Thân 41 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Tình cảm nổi trôi. Buồn oi, chào mi!

Mậu Thân 53 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Buồn vui thất thường. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Bính Thân 65 tuổi. Nam: Làm tri cho đáng nên trai. Xuốn Đông, Đông tĩnh, lên Đoài, Đoài yên. Nữ: Tình có cũng như không. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Giáp Thân 77 tuổi. Nam: Tuổi già vận đến càng hay. Vinh hoa thông thả là ngày bình an. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Buồn vui thất thường.

Dậu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dậu Nam và Nữ tháng này: Xấu

Quý Dậu 28 và 88 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Cũng như nam, công việc tiếp tục hanh thông. Phòng thị phi miệng tiếng.

Tân Dậu 40 tuổi. Nam: Công việc dần dần khởi sắc. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Kỷ Dậu 52 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục mệt nhọc. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Phòng chi tiêu hao tán.

Đinh Dậu 64 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Phòng thị phi miệng tiếng.

Ất Dậu 76 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc bình thường. Vạn sự thắng ý.

Tuất

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tuất Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Giáp Tuất 27 và 87 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Vạn sự như ý. Nữ: Công việc khá hanh thông. Cẩn thận nơi sông nước.

Nhâm Tuất 39 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Được hưởng phúc ăn mặc. Vạn sự như ý.

Canh Tuất 51 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Sức khỏe là vàng.

Mậu Tuất 63 tuổi. Nam: Công việc bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc chủ động mới thành công như lòng mong muốn.

Bính Tuất 75 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Hợi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Hợi Nam và Nữ tháng này: Tốt

Quý Hợi 38 và 98 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán.

Tân Hợi 50 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có may m8a1n về tài lộc bất ngờ. Vạn sự như ý.

Kỷ Hợi 62 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc gặp trở ngại lúc đầu. Gắng vượt qua bình an. Phòng chi tiêu hao tán.

Đinh Hợi 74 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc khá hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán.

Ất Hợi 86 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc gặp trở ngại lúc đầu. Gắng vượt qua bình an.

 

Tử Vi Gia Thiên Phúc
Phone: (514) 342 2809
Montreal – Canada