Tử vi Thiên Phúc: Từ ngày 07/12/2019 đến ngày 05/01/2020

20 Tháng Mười Hai, 2019 | Tử vi
Tử Vi gia Thiên Phúc

Do tử vi gia Thiên Phúc biên soạn: Tháng Mười Một Kỷ Hợi. Tháng này khắc các tuổi: Mậu Ngọ, Bính Ngọ, Canh Ngọ.

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tý Nam và Nữ tháng này: Xấu

Giáp Tý 36 và 96 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Công việc tiếp tục. Phòng thị phi miệng tiếng.

Nhâm Tý 48 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Cũng như nam. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Canh Tý 60 tuổi. Nam: Công việc phải chủ động mới thành công như lòng mong muốn. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Mưu sự trước khó sau dễ. Vạn sự thắng ý.

Mậu Tý 72 tuổi. Nam: Mưu sự gặp trở ngại. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Công việc tiếp tục. Phòng thị phi miệng tiếng.

Bính Tý 84 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp đỡ hanh thông. Phòng thị phi miệng tiếng. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Sửu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Sửu Nam và Nữ tháng này: Tốt

Ất Sửu 35 và 95 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Cũng như nam. Công việc hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Quý Sửu 47 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Cẩn thận về tiền bạc. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Tân Sửu 59 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Tài lộc vào lại chi tiêu ra hao tán. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Cẩn thận nơi sông nước.

Kỷ Sửu 71 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Phúc lộc bình an. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Đinh Sửu 83 tuổi: Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc bình thường. Đề phòng kẻ xấu quanh mình.

Dần

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dần Nam và Nữ tháng này: Tốt

Bính Dần 34 và 94 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Giáp Dần 46 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Nhâm Dần 58 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự như ý. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Hỷ sự vui vẻ.

Canh Dần 70 tuổi. Nam: Công việc phải chủ động mới thành công như lòng mong muốn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Hãy vui lên.

Mậu Dần 82 tuổi. Nam: Đi xa bất lợi. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Mão

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mão Nam và Nữ tháng này: Xấu

Đinh Mão 33 và 93 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Phúc lộc bình an. Nữ: Công việc mệt nhọc. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Ất Mão 45 tuổi. Nam: Công việc gặp trở ngại. Tình cảm nổi trôi phức tạp. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý.

Quý Mão 57 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Buồn vui thất thường. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành . Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Tân Mão 69 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Cẩn thận nơi sông nước.

Kỷ Mão 81 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Phúc lộc song toàn. Nữ: Công việc mệt nhọc. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Thìn

Van khí chung cho cả 5 tuổi Thìn Nam và Nữ tháng này: Tốt

Mậu Thìn 32 và 92 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc hanh thông. Phòng thị phi miệng tiếng bất lợi.

Bính Thìn 44 tuổi. Nam: Công viec có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Được hưởng phúc ăn mặc. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Cẩn thận về giấy tở luật lệ.

Giáp Thìn 56 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Công viec tiếp tục bình thường. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Nhâm Thìn 68 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc khá hanh thông. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Canh Thìn 80 tuổi. Nam: Công việc chủ động mới thành công vẻ vang. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc khá hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Tỵ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tỵ Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Kỷ Tỵ 31 và 91 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Phúc lộc vẹn toàn. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Buồn vui thất thường.

Đinh Tỵ 43 tuổi. Nam: Công việc bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Đề phòng trộm cắp bất lương.

At Tỵ 55 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Cũng như nam. Công việc hanh thông. Phúc lộc song toàn.

Quý Tỵ 67 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc chủ động mới thành công như lòng mong muốn. Buồn vui thất thường.

Tân Tỵ 79 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc bình thường. Cẩn thận nơi sông nước.

Ngọ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Ngọ Nam và Nữ tháng này: Xấu

Canh Ngọ 30 và 90 tuổi. Nam: Công việc chủ động mới thành công như lòng mong muốn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Vạn sự thắng ý.

Mậu Ngọ 42 tuổi. Nam: Co quyết tâm cao, công việc mới thành công lớn. Nữ: Đi xa bất lợi. Có lái xe phải cẩn thận.

Bính Ngọ 54 tuổi. Nam: Được hưởng phúc ăn mặc. Tránh mọi chuyện tranh cãi bất lợi. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý.

Giáp Ngọ 66 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Phòng tiểu nhân ganh ghét tỵ hiềm. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Nhâm Ngọ 78 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục. Tránh mọi chuyện tranh cãi bất lợi. Nữ: Có tin vui về giấy tờ đang mong đợi. Vạn sự thắng ý.

Mùi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mùi Nam và Nữ tháng này:Trung Bình

Tân Mùi 29 và 89 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Buồn vui thất thường.

Kỷ Mùi 41 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Buồn vui thất thường.

Đinh Mùi 53 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Phúc lộc may mắn. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Lo buồn chỉ tổn hại sức khỏe.

Ất Mùi 65 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Buồn vui thất thường.

Quý Mùi 77 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Phúc lộc may mắn. Nữ: Công việc chủ động mới thành công như lòng mong muốn. Vạn sự thắng ý.

Thân

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thân Nam và Nữ tháng này: Tốt

Nhâm thân 28 và 88 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Phòng thị phi miệng tiếng bất lợi. Nữ: Cũng như nam. Đề phòng kẻ xấu bất lương.

Canh Thân 40 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Đực cất nhắc trong công việc. Phúc lộc may mắn.

Mậu Thân 52 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Bính Thân 64 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Phòng thị phi miệng tiếng.

Giáp Thân 76 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Công việc khá hanh thông. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Dậu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dậu Nam và Nữ tháng này: Xấu

Quý Dậu 27 và 87 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc chủ động mới thành công như lòng mong muốn. Vạn sự thắng ý.

Tân Dậu 39 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự trước khó sau dễ. Cẩn thận nơi sông nước.

Kỷ Dậu 51 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc mệt nhọc. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Đinh Dậu 63 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục mệt nhọc. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự trước khó sau dễ. Vạn sự thắng ý.

Ất Dậu 75 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức tận tình. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Đức năng thắng số.

Tuất

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tuất Nam và Nữ tháng này: Xấu

Giáp Tuất 26 và 86 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Lời nói là bạc. Im lặng là vàng.

Nhâm Tuất 38 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn. Nữ: Thời khó. Thế khó. Khó làm yếu ta.

Canh Tuất 50 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức tận tình. Buồn vui thất thường. Nữ: Mưu sự khó thành. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Mậu Tuất 62 tuổi. Nam: Công việc gặp trở ngại. Buồn vui thất thường. Nữ: Mưu sự nhiều trở ngại. Vạn sự thắng ý.

Bính Tuất 74 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Nữ: Đi xa bất lợi. Tránh mọi sự tranh cãi bất lợi.

Hợi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Hợi Nam và Nữ tháng này: Xấu

Quý Hợi 37 và 97 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự có quý nhân giúp sức tận tình. Phòng chi tiêu hao tán.

Tân Hợi 49 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Tình cảm nổi trôi phức tạp. Nữ: Cũng như nam. Công việc mệt nhọc. Cẩn thận nơi sông nước nguy hiểm.

Kỷ Hợi 61 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức tận tình. Tình cảm nổi trôi phức tạp. Nữ: Công việc tiếp tuc mệt nhọc. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Đinh Hợi 73 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự trở ngại. Phòng chi tiêu hao tán.

Ất Hợi 85 tuổi. Nam: công việc có quý nhân giúp sức tận tình. Tình cảm nổi trôi phức tạp. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý.

 

Tử Vi Gia Thiên Phúc
Phone: (514) 342 2809
Montreal – Canada