Tử vi Thiên Phúc: Từ ngày 08/10/2020 đến ngày 06/11/2020

23 Tháng Mười, 2020 | Tử vi
Tử Vi gia Thiên Phúc

Do tử vi gia Thiên Phúc biên soạn: Tháng Chín Canh Tý. Tháng này khắc các tuổi: Nhâm Thìn, Bính Thìn, Canh Thìn.

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tý Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Giáp Tý 37 và 97 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Nhâm Tý 49 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Lo buồn chỉ tổn hại sức khỏe. Nữ: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Canh Tý 61 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Buồn ơi, chào mi! Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Mậu Tý 73 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bênh cạnh giúp sức hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Bính Tý 85 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Lo buồn chỉ tổn hao sức khỏe. Nữ: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Sửu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Sửu Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Ất Sửu 36 và 96 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Phòng chi tiêu hao tán.

Quý Sửu 48 tuổi. Nam: Được hưởng phúc ăn mặc. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ.

Tân Sửu 60 tuổi. Nam: Công việc bình thường. Buồn vui thất thường. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Phòng chi tiêu hao tán.

Kỷ Sửu 72 tuổi. Nam: Công việc bình thường. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Phúc lộc may mắn.

Đinh Sửu 84 tuổi: Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Hỷ sự vui vẻ.

Dần

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dần Nam và Nữ tháng này: Tốt

Bính Dần 35 và 95 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Giáp Dần 47 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc chủ động mới thành công như lòng mong muốn. Vạn sự thắng ý.

Nhâm Dần 59 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc chủ động mới thành tựu. Vạn sự thắng ý.

Canh Dần 71 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự như ý. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Buồn vui thất thường.

Mậu Dần 83 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc hanh thông. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Mão

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mão Nam và Nữ tháng này: Tốt

Đinh Mão 34 và 94 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Hỷ sự vui vẻ.

Ất Mão 46 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Cẩn thận nơi sông nước nguy hiểm. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Có lái xe phải cẩn thận.

Quý Mão 58 tuổi. Nam: Được ăn ngon mặc đẹp. Vạn sự như ý. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ.

Tân Mão 70 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Kỷ Mão 82 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Hỷ sự vui vẻ.

Thìn

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thìn Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Mậu Thìn 33 và 93 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Có tin buồn.

Bính Thìn 45 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục thành tựu. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý.

Giáp Thìn 57 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc bình thường. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Nhâm Thìn 69 tuổi. Nam:  Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Canh Thìn 81 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Tỵ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tỵ Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Kỷ Tỵ 32 và 92 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Hỷ sự vui vẻ.

Đinh Tỵ 44 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Vạn sự thắng ý.

At Tỵ 56 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Hỷ sự vui vẻ.

Quý Tỵ 68 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Tân Tỵ 80 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Phòng chi tiêu hao tán.

Ngọ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Ngọ Nam và Nữ tháng này: Tốt

Canh Ngọ 31 và 91 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Mậu Ngọ 43 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Được hưởng phúc ăn mặc. Phòng thị phi miệng tiếng.

Bính Ngọ 55 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Công việc khá hanh thông. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Giáp Ngọ 67 tuổi. Nam: Công việc bình thường. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Nhâm Ngọ 79 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Phúc lộc song toàn. Nữ: Công việc khá hanh thông. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Mùi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mùi Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Tân Mùi 30 và 90 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Được hưởng phúc ăn mặc. Phòng chi tiêu hao tán.

Kỷ Mùi 42 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Cẩn thận nơi sông nước.

Đinh Mùi 54 tuổi. Nam: Công việc bình thường. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Hỷ sự vui vẻ .

Ất Mùi 66 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Quý Mùi 78 tuổi. Nam: Được hưởng phúc ăn mặc. Vạn sự như ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ.

Thân

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thân Nam và Nữ tháng này: Xấu

Nhâm thân 29 và 89 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Vạn sự thắng ý. Nữ: Cũng như nam công việc có quý nhân giúp sức. Vạn sự thắng ý.

Canh Thân 41 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Buồn vui thất thường. Nữ: Công việc trước khó sau dễ. Vạn sự thắng ý.

Mậu Thân 53 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Có chuyện buồn. Nữ: Được ăn ngon mặc đẹp. Vạn sự như ý.

Bính Thân 65 tuổi. Nam: Công việc tạm ngưng trệ. Vạn sự thắng ý. Nữ: Cũng như nam công việc ngưng trệ. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Giáp Thân 77 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Mưu sự trước khó sau dễ. Vạn sự thắng ý.

Dậu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dậu Nam và Nữ tháng này: Xấu

Quý Dậu 28 và 88 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ.

Tân Dậu 40 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Cẩn trọng trong giao tiếp. Nữ: Được ăn ngon mặc đẹp. Phòng chi tiêu hao tán.

Kỷ Dậu 52 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Cẩn thận nơi sông nước.

Đinh Dậu 64 tuổi. Nam: Công việc bình thường. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Hỷ sự vui vẻ.

Ất Dậu 76 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục. Cẩn thận khi đi lại. Nữ: Tuổi già nghỉ ngơi. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Tuất

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tuất Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Giáp Tuất 27 và 87 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc bình thường. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Nhâm Tuất 39 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Công việc hanh thông. Vạn sự như ý.

Canh Tuất 51 tuổi. Nam: Công việc bình thường. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Mậu Tuất 63 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Được hưởng phúc ăn mặc. Vạn sự như ý.

Bính Tuất 75 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Hợi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Hợi Nam và Nữ tháng này: Tốt

Quý Hợi 38 và 98 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Buồn vui thất thường. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Tân Hợi 50 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Buồn vui thất thường. Nữ: Được ăn ngon mặc đẹp. Phòng chi tiêu hao tán.

Kỷ Hợi 62 tuổi. Nam: Công việc bình thường. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Cẩn thận nơi sông nước.

Đinh Hợi 74 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Ất Hợi 86 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Buồn vui thất thường. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Phòng chi tiêu hao tán.

 

Tử Vi Gia Thiên Phúc
Phone: (514) 342 2809
Montreal – Canada