Tử vi trong tháng của Tử vi gia Thiên Phúc.Từ ngày 5/4 đến ngày 4/5/2022

14 Tháng Tư, 2022 | Tử vi
Tử Vi gia Thiên Phúc

Tháng Ba (Giáp Thìn/ năm Nhâm Dần 2022). Từ ngày 05 Apr đến ngày 04 May 2022. Tháng này khắc các tuổi: Giáp Tuất, Nhâm Tuất, Bính Tuất

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tý Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Giáp Tý 39 và 99 tuổi: Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc bình thường. Cẩn thận về giất tờ luật lệ.

Nhâm Tý 51 tuổi: Nam: Công việc tiếp tục. Tài lộc vào lại chi tiêu ra hao tán. Nữ: Công việc bình thường. Phòng thị phi miệng tiếng.

Canh Tý 63 tuổi: Nam: Công việc mệt nhọc. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc chủ động mới thành công như ý muốn. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Mậu Tý 75 tuổi: Nam: Công việc tiếp tục. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Buồn vui thất thường.

Bính Tý 87 tuổi: Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc bình thường. Buồn vui với con cháu.

Sửu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Sửu Nam và Nữ tháng này: Tốt

Ất Sửu 38 tuổi và 98 tuổi: Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc khá hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán.

Quý Sửu 50 tuổi: Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc tiếp tục. Vạn sự thắng ý.

Tân Sửu 62 tuổi: Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc khá hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Kỹ Sửu 74 tuổi: Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Đinh Sửu 86 tuổi: Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc khá hanh thông. Hỷ sự vui vẻ.

Dần

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dần Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Bính Dần 37 và 97 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Có tin buồn. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Giáp Dần 49 tuổi: Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Có tin buồn. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Nhâm Dần 61 tuổi: Nam: Mưu sự mệt nhọc. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Buồn vui lẫn lộn.

Canh Dần 73 tuổi: Nam:  Công việc tiếp tục bình thường. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc chủ động mới thành công như ý muốn. Vạn sự thắng ý.

Mậu Dần 85 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Có tin buồn. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Mão

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mão Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Đinh Mão 36 và 96 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Phúc lộc song toàn.

Ất Mão 48 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức. Tình cảm nổi trôi phức tạp.

Quý Mão 60 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Tân Mão 72 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Phòng chi tiêu hao tán.

Kỹ Mão 84 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Phòng thị phi miệng tiếng.

Thìn

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thìn Nam và Nữ tháng này: Xấu

Mậu Thìn 35 và 95 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Mưu sự trước khó sau dễ. Vạn sự thắng ý.

Bính Thìn 47 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Phòng tiểu nhân ganh ghét tỵ hiềm. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Vạn sự thắng ý.

Giáp Thìn 59 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Công việc tiếp tục. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Nhâm Thìn 71 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Công việc tiếp tục. Vạn sự thắng ý.

Canh Thìn 83 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc chủ động mới thành công như ý muốn. Vạn sự thắng ý.

Tỵ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tỵ Nam và Nữ tháng này: Xấu

Kỷ Tỵ 34 và 94 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Buồn vui thất thường. Nữ: Công việc tiếp tục. Vạn sự thắng ý.

Đinh Tỵ 46 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Buồn vui thất thường. Nữ: Mưu sự khó thành. Vạn sự thắng ý.

Ất Tỵ 58 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Buồn vui thất thường. Nữ: Công việc tiếp tục. Phòng chi tiêu hao tán.

Quý Tỵ 70 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Mưu sự trước khó sau dễ. Vạn sự thắng ý.

Tân Tỵ 82 tuổi. Nam: Công việc gặp trở ngại. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Tài lộc vào lại chi tiêu ra hao tán. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Ngọ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Ngọ Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Canh Ngọ 33 và 93 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc chủ động mới thành công như ý muốn. Vạn sự thắng ý.

Mậu Ngọ 45 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Hỷ sự vui vẻ.

Bính Ngọ 57 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Được hưởng phúc ăn mặc. Hỷ sự vui vẻ.

Giáp Ngọ 69 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Nhâm Ngọ 81 tuổi. Nam: Công việc bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Mùi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mùi Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Tân Mùi 32 và 92 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Phòng chi tiêu hao tán.

Kỷ Mùi 44 tuổi. Nam: Công việc bình thường. Vạn sự như ý. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Phúc lộc bình an.

Đinh Mùi 56 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Buồn vui thất thường. Nữ: Công việc bình thường. Hỷ sự vui vẻ.

Ất Mùi 68 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Buồn vui thất thường. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Phòng chi tiêu hao tán.

Quý Mùi 80 tuổi. Nam: Công việc bình thường. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Hỷ sự vui vẻ.

Thân

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thân Nam và Nữ tháng này: Tốt

Nhâm Thân 31 và 91 tuổi. Nam: Có tin vui về giấy tờ đang mong đợi. Vạn sự như ý. Nữ: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Canh Thân 43 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Phòng chi tiêu hao tán.

Mậu Thân 55 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Hỷ sự vui vẻ.

Bính thân 67 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ.

Giáp Thân 79 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc hanh thông. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Dậu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dậu Nam và Nữ tháng này: Tốt

Quý Dậu 30 và 90 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Hỷ sự vui vẻ.

Tân Dậu 42 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán.

Kỷ Dậu 54 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức hanh thông. Phúc lộc song toàn. Nữ: Công việc khá hanh thông. Hỷ sự vui vẻ.

Đinh Dậu 66 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Cũng như nam. Hỷ sự vui vẻ.

Ất Dậu 78 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Vạn sự như ý. Nữ: Công việc khá hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán.

Tuất

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tuất Nam và Nữ tháng này: Xấu

Giáp Tuất 29 và 89 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục mệt nhọc. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục cố gắng. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Nhâm Tuất 41 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự trước khó sau dễ. Có tin buồn.

Canh Tuất 53 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc tiếp tục. Vạn sự thắng ý.

Mậu Tuất 65 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục mệt nhọc. Hỷ sự vui vẻ.

Bính Tuất 77 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Buồn vui thất thường.

Hợi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Hợi Nam và nữ tháng này: Tốt

Quý Hợi 40 và 100 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Hỷ sự vui vẻ.

Tân Hợi 52 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán.

Kỷ Hợi 64 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Đinh Hợi 76 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Phòng tiểu nhân ganh ghét tỵ hiềm.

Ất Hợi 88 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Vạn sự như ý.

Tử Vi Gia Thiên Phúc

Phone: (514) 342 2809

Montreal – Canada