THỜI SỰ TRONG TUẦN – TVTS 10.05.2022: Trọng đi, ai thay Trọng làm Tổng Bí thư? Putin tuyên truyền với diễn hành Ngày Chiến Thắng 9/5

10 Tháng Năm, 2022 |

HÀNG NGÀY đọc TIN MỚI & bài vở GIẢI TRÍ trên mạng tvtsonline.com.au và mỗi THỨ TƯ đọc báo giấy TiVi Tuần-san phát hành liên tục từ ngày 17.1.1986.