THỜI SỰ TRONG TUẦN – TVTS 12.6.2024: Ai đang cai trị VN? Huy Đức nay biết sợ? Minh Tuệ ẩn tu? Trump muốn vào tù? Úc có bầu cử sớm?

12 Tháng Sáu, 2024 |

Hãy nghe youtube của tvtsonline (www.tvtsonline.com.au) và đọc e-magazine báo điện tử etvts (www.etvts.com.au) mỗi Thứ Tư hằng tuần, để biết chuyện gì xảy ra ở VN, thế giới và Úc.