19/2. Đi tìm Nhạc Bất Quần thời nay ở VN và Mỹ. Lệnh Hồ Xung Donald Trump! Úc đương đầu với Facebook

19 Tháng Hai, 2021 |

Nguyễn Phú Trọng đúng là một Nhạc Bất Quần, một ngụy công tử đối với người dân cũng như đối với các đồng chí của ông ta. Còn ai là Nhạc Bất Quần ở Mỹ thì tùy quý khán thính giả bình chọn! Úc không khuất phục trước hành động cao ngạo của Facebook.