THỜI SỰ TRONG TUẦN – TVTS 22.5.2024: Chủ tịch nước Tô Lâm nhắm ghế Tổng Bí thư nhưng mất ghế Bộ trưởng CA quá sớm. Ai làm Quyền BT?

22 Tháng Năm, 2024 |

Đọc báo điện tử www.etvtsonline.com.au phát hành Thứ Tư 22/5 hôm nay để xem thêm những tin và bình luận về tình hình chính trị Việt Nam, Úc và thế giới. Và Ngân sách Liên bang Úc 2024 với những ai được và ai thua.