26/10: Ca sĩ Thủy Tiên nhất quyết giữ 150 tỉ đồng cứu trợ để đi phân phát. Nhà nước sẽ rất khó xử!

26 Tháng Mười, 2020 |

Sự kiện người dân tự nguyện đóng góp 150 tỉ đồng (gần $10 triệu Úc kim) để Thủy Tiên cấp tốc phân phát cho nạn nhân lũ lụt Miền Trung đã đặt nhà nước CS tham nhũng ở thế tiến thối lưỡng nan. Vừa mất mặt vừa tạo tiền lệ. Một cô ca sĩ dám thách đố cả một nhà nước độc tài tham nhũng.