THỜI SỰ TRONG TUẦN – TVTS 26.10.2021: Phương Hằng, cái loa của Đảng CSVN và cái chế của Phi Nhung. Luật Điện ảnh VN sắp sửa đổi

26 Tháng Mười, 2021 |

Việt Nam: Chiến thuật dương đông kích tây của Đảng CSVN… Thế Giới: Mỹ, Nga và Trung Cộng thi đua phát triển vũ khí… Úc: Vượt qua thử thách, trở lại đời sống bình thường…