GIỜ NGUYỄN HỒNG-ANH 28.10.2021: Đất nước sa đọa, hiến kế Tổng Trọng giảm đốt tham nhũng! Nhắc nhở lịch sử tránh bị Tàu đô hộ

28 Tháng Mười, 2021 |

Lương Tổng Bí thư, Chủ tịch nước… 16.9 triệu đồng/tháng tức khoảng 8,800 MK (12,000 Úc kim) một năm, chưa bằng một nửa tiền trợ cấp người già (25,000 Úc kim) và chưa bằng trợ cấp người thất nghiệp ở Úc (15,000). Vậy mà họ có nhà cao cửa rộng, con cái du học… Tiền đâu?