THỜI SỰ TRONG TUẦN – TVTS 4.10.2023: Bang giao Việt-Mỹ, có thật bước ngoặt lịch sử? Hội nghị Trung ương 8 Khóa 13. Trump lại ra tòa

04 Tháng Mười, 2023 |

Cử tri Úc sẽ đi bỏ phiếu trưng cầu dân ý (referendum) về Tiếng Nói (Voice) người bản địa ngày 14.10.2023 bằng cách điền vào lá phiếu chữ YES hay chữ NO. Đọc thêm bài xã luận (quan điểm của báo TiVi Tuần-san) tại www.etvts.com.au ở trang 6, phát hành ngày 4.10.2023