6/7: Cô lập hoàn toàn 3,000 người ở Melbourne, bài học Vũ Hán Tàu? Tại sao nên bỏ phiếu cho Trump?

06 Tháng Bảy, 2020 |

Mỹ đưa hàng không mẫu hạm vào Biển Đông khi Trung Cộng đang còn tập trận. Tổng thống Trump đọc diễn văn Lễ Độc Lập công kích đám cực tả, mác-xít, hôi của. Tại sao tác giả này muốn bỏ phiếu cho Trump?

Bấm link này để biết tin cô lập vì virus ở Melbourne. https://bit.ly/2VQttjB