Lửa uất hận đã tràn tuôn tới căn hờn ngút trời! Dòng máu chảy đất nước xanh xao…

15 Tháng Sáu, 2018 |

Nghe bài hát  “dòng máu này hai tiếng quê tôi, VN ơi tim quá bồi hồi…” và bấm vào link này để đọc Dự Luật Đặc Khu, chú ý Điều 55 và Phụ lục IV: https://m.thuvienphapluat.vn/cong-van/bo-may-hanh-chinh/luat-don-vi-hanh-chinh-kinh-te-dac-biet-2017-340180.aspx

Xem nhanh vài chỗ trong dự luật này:

Điều 55: Cơ chế, chính sách đặc biệt tại đặc khu Vân Đồn. Số 4: Công dân của nước láng giềng có chung đường biên giới với Việt Nam tại tỉnh Quảng Ninh…

Phụ Lục IV: Số 4: Kinh doanh quân trang, quân dụng.. vũ khí… khí tài…

Đăng theo yêu cầu của các khán thính giả chương trình THỜI SỰ TRONG TUẦN phát hình ngày 14.6.2018: https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=hllbJDeobPU