GIỜ NGUYỄN HỒNG-ANH 26.8.2021: Vaccine, đô-la, tàu tuần duyên mua được CSVN? Nín thở: Mỹ sẽ trở lại A Phú Hãn sau 31/8… nếu

26 Tháng Tám, 2021 |

PTT Harris đề nghị nâng hệ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược, VN không nhận cũng không bác! Giáo sư xây dựng đảng: “chống dịch phải có bài bản, thực hiện đúng vai, thuộc bài”. Nếu Mỹ ở lại quá ngày 31/8 và bị tấn công, Taliban sẽ là mồi cho bom đạn Mỹ, đánh nhanh nhưng rút lẹ.