Như người Việt Nam (1984). Nguyễn Hồng-Anh viết và trình bày

11 Tháng Năm, 2020 |

Nguyễn Hồng-Anh trong chương trình Mạn đàm với nghệ sĩ Melbourne, thực hiện tại studio của TVTS, Noel 2016 với sự hiện diện của Luật sư Nguyễn Tân Hải, Bích Thi và Vũ Hà.