THĂM RICHMOND – TẬP 2: Hội đồng TP Yarra ủng hộ lập phòng chích ma túy tại Richmond

25 Tháng Tám, 2017 |

Chủ bút Nguyễn Hồng Anh và Luật sư Nguyễn Tân Hải bàn về việc Hội đồng Thành phố Yarra ủng hộ thành lập phòng chích ma túy tại khu thương mại của người Việt, một việc làm sẽ gây tác hại cho các tiểu thương trên đường Victoria Street.