THỜI SỰ TRONG TUẦN – TVTS 30.12.2020: Thêm hội nghị 15 xét nhân sự đặc biệt Nguyễn Phú Trọng làm CT hay TBT. Ngày Phán Xét 6.1 có gì?

30 Tháng Mười Hai, 2020 |

VIỆT NAM: 200 người của trung ương đảng sống nhờ thuế dân, tranh giành ghế suốt 5 năm qua vẫn chưa phân thắng bại: Nguyễn Đức Hà nói hội nghị 15 sắp tới là hội nghị cuối cùng trước Đại hội 13 để ra soát lần chót, quyết định trường hợp nhân sự chủ chốt đặc biệt. CS coi dân là cái gì?

THẾ GIỚI: TT Trump còn cơ hội chót vào ngày 6.1.2021 để lật ngược tình thế. Lưỡng viện quốc hội rất có thể sẽ phải xác nhận chứng nhận của cử tri đoàn, nhưng các dân biểu Hạ viện có “phản phé” để bỏ phiếu có lợi cho TT Trump không?

ÚC: Trung Cộng không thể dùng thương mại để áp lực hay hù dọa Úc nghe theo đám lãnh đạo độc tài ở Trung Nam Hải. Đừng coi thường nhân dân và chính phủ Úc.

COPYRIGHT: VIDEO này thuộc bản quyền của www.tvtsonline.com.au do đó xin chớ tự tiện lấy dùng hay đổi tựa của bản gốc.