VQTG 33: Ba Lan- ngày đầu đến nước có một giáo hoàng rất nổi tiếng: John Paul II

08 Tháng Chín, 2018 |

Ba Lan là nước cuối cùng trong chuyến đi Bắc Âu gồm Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan của chúng tôi. Vừa đi chúng tôi vừa quay phim vừa kể chuyện hầu quý vị, như một du khách lần đầu du lịch không có người hướng dẫn.