VQTG 34: Từ khách sạn đến phố cổ: chuyện khác thường trước dinh thống Ba-Lan

22 Tháng Chín, 2018 |

Mời các bạn cùng đi bộ với Nguyễn Hồng Anh từ khách sạn băng qua công viên, đài tử sĩ, quảng trường đến dinh tổng thống và phố cổ ở thủ đô Warsaw của Ba Lan.