Phim tài liệu hải chiến Hoàng Sa 1974 do Việt Nam Cộng Hòa thực hiện

Được chính phủ VNCH thực hiện vào ngày 14.2.1974 một tháng sau khi Trung Cộng đánh chiếm Hoàng Sa của Việt Nam, nay phim tài liệu này được Đài Truyền hình Đồng Nai lưu trữ và phát sóng. Điều này trái ngược với lập luận của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam khi chiếm Miền Nam, giải thích vụ xâm chiếm Hoàng Sa rằng “bạn tạm giữ cho ta, khi nào ta cần bạn sẽ giao lại cho ta” hay  “thà giao cho Trung Quốc hơn để đế quốc Mỹ chiếm”.

 

Mời nghe “vẹt-xông” của cô nữ xướng ngôn Đài Truyền hình Đồng Nai ở thời điểm 2014.

 

 

40 năm mới nhìn nhận Hoàng Sa là của Việt Nam thì đã quá trễ!!!  Đảng Cộng Sản Việt Nam có tội lớn đối với tổ quốc.

 

Hãy bấm link này để xem.